Næringsminister Iselin Nybø (V) krever en redegjørelse fra Norwegian om millionbonusene som ble utbetalt til toppledelsen i selskapet.

Ifølge E24 er Nybø spesielt interessert i å vite om bonusene på rundt 30 millioner kroner ble utbetalt før eller etter statens forbud mot bonuser utløp.

Ifølge næringsministeren gjaldt forbudet fram til 26. mai i år og ifølge Norwegian ble bonusene utbetalt i mai – men selskapet har ikke sagt noe om når i mai.

– Vi har ikke blitt informert om, eller blitt bedt om å gi samtykke til, bonus til ledende ansatte mens selskapet har trukket på lånegarantiordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Torsdag sendte derfor næringsministeren via Næringsdepartementets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Wiersholm, et brev til Norwegians styre der hun krever svar på flere sentrale spørsmål i bonussaken.

Norwegian-toppene Jacob Schram og Geir Karlsen fikk utbetalt 11 millioner hver i bonus i mai, mens resten av ledergruppa fikk ni måneders lønn i bonus.

Les også:

Miljødirektoratet varsler overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner til Norwegian