Islamsk Råd Norge blander halalsertifisering og økonomi på en måte som tyder på at målet like mye er penger som religiøst godkjent mat. Når IRN samtidig forsøker å bli den eneste som sertifiserer halalmat blir politikken enda tydeligere: makt og penger.

NRK kan fortelle at butikker som selger halalkjøtt, men sertifisert av andre enn IRN, opplever problemer. Kundene kommer og klager, i butikken eller på nett og skaper ubehageligheter. Andre kunder får inntrykk av at det er noe galt med forretningen og kan holde seg borte. Slik NRK fremtiller saken virker dette som en bevisst strategi fra IRNs side for å skaffe seg kontroll. Hvis de får kontroll vil IRN bli rike. Straffegebyret de avkrever butikker som kjøper fra andre leverandører uten å si fra til IRN, er 10 prosent av omsetningen de siste seks månedene. Det er en cut som minner om mafiametoder.

Leder for IRN, Mehtab Afsar, hevder at begge parter har fremforhandlet avtalen. Hvor mye give and take er det i en avtale som ender opp med et slikt krav?

Det var vanskelig for NRK å få noen til å stille opp. Å kritisere IRN kan lett oppfattes som lojalitetsbrudd og gi IRN påskudd til å bakvaske forretningen. Men noen turde.

Mohammed Namik eier halalslakteriet Grønlandstorg kjøtt på Grønland. Han selger kun halal, men sertifisert av andre enn IRN, dvs indirekte var kjøttet sertifisert av IRN, for Namik kjøper fra Nortura, som har halal-sertifikat fra Islamsk Råd Norge. Men det er altså ikke godt nok for IRN. De vil også kreve penger av detaljleddet, butikkene. Namik skulle betale 6.700 kroner i året.

IRN vil i så fall sitte med bukten og begge endene. De inngår avtaler med slakteriene, som Nortura, og går på butikkene for at de skal kjøpe halal-sertifiseringen en gang til. På den måten blir IRNs halalsertifikat noe butikkene må ha for å få kunder. Det er smart, men litt for smart.

11 forretninger i Norge er halalsertifiserte, og mellom 30 og 40 skal være på venteliste for å bli sertifiserte. Forretningene betaler også en krone mer for kiloen hvis de handler fra andre leverandører enn de som er sertifisert av IRN.

Det utøves press på butikkene som ikke føyer seg.

Fire av de seks forretningene NRK har snakket med ville ikke stille til intervju og har valgt å være anonyme. En av forretningene har fått flere titalls spørsmål om kjøttet deres er halal på Facebook.

Andre har opplevd kunder som høylytt sier at de ikke selger halalkjøtt fordi de ikke er IRN-sertifiserte.

Eier av Meze Grill på Grünerløkka, Redouane Mrabet, opplevde kunder som stilte spørsmål ved maten han solgte. Han fikk høre av IRN at han kun kunne handle med fem leverandører sertifisert av IRN. Gikk han til andre ville han få svi på pungen: 10 % av omsetningen de siste 6 månedene. Det kan bli store summer. Mrabet reagerte på kravet og kaller det «drøyt».

Men problemet med IRN og halal stikker dypere enn NRK vil ta fatt i. Når store deler av mat-Norge velger halal, for enkelthet skyld, er det mye som settes i sving: Man pådytter ikke-muslimer religiøs mat, og det er heller ikke diskusjon om det. Er det ikke en personlig grensekrenkelse bare å få servert halal-kylling, enten det er på fly eller i offentlige kantiner? Hverken medier eller politikere synes visst at det gjør noe. Kjøttbransjen har heller ingen motforestillinger. Man kan forsøke å gjøre tankeeksperimentet om det var kosher-mat det var snakk om.

NHO peker på et annet problem: At det ikke er noen rolleforståelse eller grensedragninger mellom hvem som gjør hva. Det innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen, sier er egentlig kritikk av myndighetene som har sluppet halal-sertifiseringen løs:

– Halalsertifisering er en ordning som det har gått inflasjon på. Uten noe kontrollstruktur kan hvilken som helst formål sette opp en sertifisering som blir praktisert i Norge. Myndighetene ser ikke på dette i det hele tatt og det er en utfordring og kan bli en enda større utfordring, sier Karlsen.

Hvem som helst kan påberope seg halalsertifisering. Dette tilsvarer manglende sertifisering av lærde og religiøse autoriteter innen islam. Det er en sann flora, og det kreves bare at tilstrekkelig mange anerkjenner din autoritet, så er du en autoritet. Hierarkiet og de formelle strukturrene som man har innen kristendommen mangler.

IRN ser åpenbart en stor mulighet til å bli autoriteten på halal om ikke annet. Det gir også klingende mynt i kassen. Men også her svikter myndighetene:

– Jeg synes det er ute av kontroll. I dette tilfellet så er det de som setter opp kriteriene for sertifisering, gjennomfører sertifiseringen og kontrollerer samme instans. Noe vi mener er helt uheldig, sier Karlsen.

Habilitet og integritet er fremmedord. Karlsen er ærlig nok til å sette ord på problemene, som imidlertid stikker dypt, kulturelt og religiøst. Men de blir også Norges problem når heller ikke myndighetene ønsker å gå inn og regulere. I stedet sier man bare ja og slipper det løs.

NRK har i begge sakene spurt generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar. om forholdene som avdekkes, men hans svar er avvisning og benektelse av at det skulle være noe tvilsomt. En type stonewalling som ikke tilfører noe.

 

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/millioninntekt-pa-halalmat-1.12918659

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foler-seg-presset-til-a-kjope-halalsertifikat-1.12902766

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂