Sakset/Fra hofta

 

En matbutikk på Storlien ved svenskegrensen ble i høst anmeldt for matjuks og helsefarlige hygienetilstander. Forholdene ble beskrevet som svært uakseptable. Eierne svarer med å kreve millionerstatning fra Åre kommune. Rettmessig krav – eller grenseløs frekkhet?

Butikken som er drevet av ekteparet Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi ble beordret stengt av svensk politi og helsemyndigheter etter at det ble avdekket svært helsefarlige forhold, som beskrevet i en artikkel på NRK .

Tilstandene skal ha vært bortimot unikt vemmelige, ifølge kommunenes ledelse. Det er snakk om overtramp i et omfang man sjelden ser maken til:

«– Dette er helt eksepsjonelt. Vi har aldri før vært vitne til noe slikt i vår kommune, uttalte miljøsjef i Åre kommune, Daniel Fackel til SVT

I en  pressemelding  skriver Åre kommune at tilstandene i denne butikken innbar fare for menneskers helse, grunnet skadedyr, avfall og manglende renhold.

«Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade även att verksamheten sysslade med ommärkning och ompaketering av livsmedel. Obligatoriska märkningsuppgifter angavs dessutom på ett felaktigt sätt eller saknades helt och hållet, något som kan innebära livsfara för konsumenterna.»

Søppel skal ha være blandet med matvarer, det er ifølge NRK funnet lammekjøtt som matmyndighetene mener er opptil 10 år gammelt.

«Noe av det kontrollørene reagerte sterkt på var funn av blant annet harsknede og umerkede lammeskrotter. – Merkingen er fjernet, så det er umulig å si hvor gammelt det er og hvor det kommer fra, forklarer miljøsjef Fackel i Åre kommune, i en artikkel på NRK.no.»

Det ble også konstatert at det i butikken er utført manipulering med holdbarhetsdatoer og ompakking av gamle varer.

Butikken på Storlien i Åre kommune ligger nær grensen til Norge, og har et betydelig antall norske kunder fra Trøndelagområdet.

Men eierne Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi er ikke enig i at det har foregått noe kritikkverdig her. De mener alt er i skjønneste orden i butikken. De har nå derfor gått til en hissig motoffensiv mot kommunen, og krever ifølge NRK  intet mindre enn 5 millioner kroner i erstatning per uke butikken har vært stengt på grunn av disse avsløringene.

 

De opplever åpenbart at de kjemper mot overgrep fra myndighetenes side, og synes de har et rettmessig krav på oppreisning. Andre vil muligens mene at dette paret er utstyrt med en frekkhet uten sidestykke.

Den ene av butikkeierne, Bassima Sikiawi, sier at de som butikkeiere er blitt svært urettferdig behandlet.

 «Dette er et komplott mot oss, hevder hun».

Den andre eieren er enig:

« Vi vil ikke finne oss i dette, sier bestyrer ved Storlien Handel, Bassem Abdel-Ghani til NRK.»

Begge de to eierne mener saken er sterkt overdrevet, og at dette ikke er heldig for butikkens gode navn og rykte. Det siste har de utvilsomt rett i.

« Kommunen har spredt dårlig reklame om oss. Det dreier seg bare om en pakke suppe, og det mener vi ikke er farlig, sier Bassima Sikiawi til NRK. Driverne av butikken mener de svenske kontrollmyndighetene ikke har lagt fram bevis for at de har solgt ti år gammel mat til kundene sine, skriver NRK.»

Selv etter at svenske myndigheter hastestengte butikken på grunn av de helsefarlige forholdene, skal man ifølge Adresseavisen ha fortsatt med å selge varer til norske kunder.

NRK kan opplyse om at ekteparet har drevet butikk også tidligere, da i Norge. Heller ikke det var noen forbilledlig virksomhet, sett med helsemyndighetenes øyne.

«Bassem Abdel-Ghani har tidligere drevet matbutikk i Trondheim. I 2012 fattet Mattilsynet et hastevedtak mot kjøttsalg i den butikken, på grunn av manglende merking og regelbrudd.

«Det er var falske anklager mot oss den gangen som nå, sier Bassima Sikiawi til NRK.»

Dermed er nok de fleste beroliget, og kundene kan se frem til at ekteparet åpner nye butikker, både i Sverige og Norge.

Nettopp mangfoldet av nye, fargerike butikker er ofte blitt fremholdt som en av mange gevinster ved det flerkulturelle samfunnet.

Mattilsynet er kanskje ikke udelt enige i det?

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.