I skyggen av bomber, skytinger og voldtekter rammes Sverige også av en bølge av butikktyverier. Det stjeles spesielt mye storfekjøtt, mens bacon oftere får ligge i fred.

Problemet er blitt så stort at stadig flere svenske butikker nå låser inn visse type kjøtt for å forhindre at det blir stjålet.

Organisasjonen Svensk Handel anslår at det stjeles varer for cirka 4,5 milliarder i dagligvarehandel årlig. Den mest tyveriutsatte varen er kjøtt. Men hvor mye kjøtt som faktisk stjeles årlig er vanskelig å si ettersom langt fra alle tyverier blir politianmeldt. Mange butikker gidder ikke å anmelde slike saker siden politiet ofte henlegger dem. De har nok å gjøre med gjengskytinger.

«Vi kan med full sikkerhet si at antallet ikke har gått ned, men problemet har heller blitt større.» Dette sier Viktor Schmidt, pressesjef i Svensk Handel, til SVT.

Det foreligger sterke mistanker om at organisert kriminalitet står bak en stor andel av kjøttyveriene. Det stjeles ofte mer kjøtt enn man normalt kunne forvente at en familie bruker selv.

Ifølge Nina Jelver, sikkerhetssjef i Svensk Handel, er det ikke bare privatpersoner som stjeler, men også organiserte tyverigjenger. «Ligaer går inn og søker i butikker etter kjøtt», sier hun. «Mange butikker har dessverre også stengt rapportene eller valgt å ikke anmelde fordi de mener at dette sjelden fører til noe», kommenterer Jelver.

Politi, kommuner, næringsdrivende og aktører i matbransjen er enige: Det siste årets oppsiktsvekkende tyverier av kjøtt er delvis knyttet til organisert kriminalitet. Kriminelle gjenger planlegger og gjennomfører tyveriene, og selger deretter kjøttet videre til andre aktører.

«Vi har gått fra å tenke på dette som enkelthendelser til at det faktisk er et system der sluttkunden mater organisert kriminalitet», uttaler John Forsberg ved NOA, politiets nasjonale operative avdeling. Han kan imidlertid ikke si hvor mye av den totale mengden kjøtt som er knyttet til organisert kriminalitet.

Svensk Handel sier til SVT at de etter kontakt med politi og handelsmenn har konkludert med at «det absolutte flertallet» av kjøttyverier er knyttet til organisert kriminalitet.

Pär Bygdeson, administrerende direktør i Livsmedelshandlarna, antyder at det kanskje er en like stor andel av privatpersoner og organiserte kriminelle grupper som stjeler, men innrømmer at dette er vanskelig å verifisere.

Det siste året har flere restauranter i Stockholmsregionen fått forbud mot å servere kjøtt når de ikke kunne vise frem kvitteringer. Nå fokuserer Södertälje på å sjekke opprinnelsen til kjøttet under sine matkontroller.

Södertälje er en av flere kommuner som det siste året har valgt å fokusere litt ekstra på sporbarhet når de gjennomfører mattilsyn på for eksempel restauranter. Håpet er at etterspørselen etter stjålet kjøtt skal avta når restauranter som ikke kan produsere kvitteringer straffes i form av forbud mot å servere kjøtt. Så langt i år er det blitt gitt 15 forbud knyttet til matsporbarhet i Södertälje.

«Det er et svart marked hvor kjøtt selges videre», kommenterer Lars Greger (MP), leder av miljøutvalget. Han sier at Södertälje kommune er vant til å samarbeide med andre myndigheter om problemer knyttet til kriminalitet. «Det kan nok gjøre oss mer produktive på dette området enn enkelte andre kommuner er».

Sverige: Nok en butikk må låse inn kjøtt på grunn av tyveri

Sverige: Matbutikker låser inn kjøtt for å unngå butikktyveri

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.