Sakset/Fra hofta

Ungdomspatruljen ved politiet i Asker og Bærum snakker med 9.-klassinger. Foto: Politiet / Facebook.

Nær halvparten av generasjon prestasjon har i år lurt seg fra å betale billett på steder som kino og buss, viser fersk kartlegging. Tenåringer begår langt flere regelbrudd nå enn for fem år siden, viser årets Ungdata-undersøkelse.

Budstikka (bak mur) viser til en urovekkende økning i tyveri og nasking siden 2015.

«Dagens ungdom er generelt veltilpasset. Siden 2015 har det imidlertid vært en økning i andelen unge som begår reglebrudd, særlig blant guttene», heter det i analysen av den landsomfattende, frivillige undersøkelsen blant ungdom fra 13 til 19 år.


Grafikk: Budstikka

Politiet i Asker og Bærum bekrefter funnene i undersøkelsen og at de har hatt en travel høst.

 – Det har vært en formidabel økning i anmeldte butikktyveri blant unge det siste året, sier Ole Magnus Jensen, leder for politiets forebyggende avsnitt i Asker og Bærum.

288 forhold om vinningskriminalitet med gjerningsperson under 18 år er i løpet av de ti første månedene i år anmeldt  i Asker og Bærum. I hele fjor var tallet 151.

For tenåringer under 15 år er det særlig butikktyveri som i stadig større grad blir anmeldt til politiet i Asker og Bærum: 137 forhold hittil i år, mer enn dobbelt så mye som året før.

I følge Ungdata oppgir mer enn 10 % av tenåring i Asker og Bærum at de har stjålet fra butikker det siste året. Tallene for tyveri fordeler seg nokså likt for elever på ungdomsskole og videregående skole.

Nesten 25 % av elever i tredje klasse på videregående forteller at de det siste året har begått seks eller flere regelbrudd som hærverk, tagging, tyveri eller vært borte en hel natt uten at foreldrene visste hvor de var. For fem år siden var tilsvarende tall rundt 16 %, hvilket gir en økning på ca 50 %.

Den typen regler som brytes absolutt mest, er sniking. Nær halvparten av elevene på videregående skole i Asker og Bærum innrømmer at dette er noe de har gjort det siste året.

Spørsmålet de svarte ja på var: «Har du i løpet av det siste året lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, buss, tog e.l.?»

Tall fra Ungdata-rapporten viser at at ungdomskriminaliteten økte i etterkrigstiden, men har gått tilbake de siste 15 årene. Siden 2015 har den altså økt på ny.

I to av landets aller rikeste kommuner snikes og stjeles det mer enn på lenge, med en markant økning siden 2015. Er det noen klare sammenhenger her?

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Les også