Flere norske muslimer etterlyser en ordning for sertifisering av halalkjøtt. Tilgangen har vært begrenset siden Nortura kuttet båndene til Islamsk Råd Norge.

– Jeg vet om mange som ikke spiser kjøtt ute i det hele tatt. Det er klart at mange skulle ønske at en god sertifiseringsordning i Norge kom på plass, sier daglig leder Linda Noor i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk til Vårt Land.

I 2017 besluttet Nortura at de ikke ville fornye avtalen de hadde med den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN). Avtalen gikk ut på at rådet foretok halal-sertifisering og mottok én krone per kilo kjøtt de sertifiserte.

Etter turbulens knyttet til IRN, gikk denne avtalen ut i fjor. Dermed er det ikke lenger noen som foretar halal-sertifisering i Norge.

Også Shoaib Sultan, MDG-politiker og rådgiver for Antirasistisk Senter, sier det er et tydelig ønske blant norske muslimer om en kontroll instans som foretar sertifisering.

Kjøttet som Islamsk Råd Norge sertifiserte hos Nortura, ble solgt under varemerket Alfathi. Islamsk Råd Norge opplyser til Vårt Land at de er i gang med å utvikle et eget halal-varemerke.

Ifølge Nortura har selskapet Noridane, eid av NoriDane Foods AS, overtatt ansvaret for halalprodukter og varemerket Alfathi. De opplyser også at de ikke er kjent med andre aktører som foretar halal- sertifisering i Norge.