Redaktøren i Utrop, Majoran Vivekananthan, kommer med oppsiktsvekkende uttalelser om utlendinger som får norsk statsborgerskap.

Vivekananthan hevder at det ikke er forskjell på norske statsborgere, og skal man tro det han skriver i en kommentar i Utrop, så mener han også at hvis du først har fått norsk statsborgerskap, så er du nordmann.

Redaktøren viser nemlig til kongens tale ved en hagefest i Slottsparken på sensommeren i 2016, som gikk slik:

«Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.»

Vivekananthan har sin egen versjon av denne talen, som han stiller til «Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Justis- og beredskapsdepartementet, regjeringen og fanden og hans oldemor. Hele hurven.»

«Nordmenn er afghanere som vet når de er født, Nordmenn er afghanere som ikke vet når de er født, Nordmenn er somaliere som er skråsikre på at de er født i Somalia, Nordmenn er somaliere som kanskje er født i Djibouti, men som, slik det er for nordmenn flest, ikke husker sin egen fødsel. Nordmenn er kurdere som aldri har eid en fødselsattest, Nordmenn er kurdere som, beviselig, er født, men som er usikre på om de er født i det nordlige Iran, det nordlige Irak, Kurdistan eller Syria. Nordmenn er indere som, på lik linje med en tredjedel av Indias befolkning, ikke aner når de er født. Noen nordmenn er blant de 237 millioner barna i verden som ikke vet når de er født. Nordmenn er kriminelle. Nordmenn er lovlydige. Nordmenn bryter utlendingsloven. Nordmenn følger utlendingsloven. Nordmenn er pakistanere som helt fra sin barndom i Pakistan har fått det banket inn at det medfører livsfare – slik tilfellet også er – å snakke sant til statlige instanser. Nordmenn er livredde flyktninger som er villige til å si hva som helst for å få lov til å oppleve et øyeblikks fred. Nordmenn er ett.»

Jimmie Åkesson: – Nå er det på tide å stille krav til innvandrere

Utrops redaktør mener nemlig at om man først har fått norsk statsborgerskap, om det er på lovlig eller ulovlig vis, ja, så er man nordmann.

– For det er noe som er grunnleggende galt når nordmenn fratas statsborgerskapet sitt eller tvinges til å forlate Norge, landet mange av disse er født i, skriver han.

Nærmest selvfølgelig så trekker Vivekananthan inn rasisme. Han mener at de som mister statsborgerskapet sitt, gjør så fordi de ikke er født i Norge og har løyet til myndighetene om sitt fødested.

– Her kan man ikke annet enn å anta at hudfarge spiller en vesentlig rolle i avgjørelsen om hvem som får hvilken sanksjon for et gitt lovbrudd. Ja, det er selvfølgelig en ubehagelig tanke, men andre forklaringer glimrer med sitt fravær, skriver han, og følger så opp med:

– Har du dine norske aner helt tilbake fra vikingtida og raner en bank, får du kanskje 10 års fengsel. Så er du fri. Har du foreldre som, trolig fordi de ikke selv var kjent med sitt eget fødeland eller sin egen fødselsdato, og slik presenterte norske myndigheter for «feil» informasjon da statsborgerskapet skulle søkes om – hvorpå du raner den samme banken – får du to straffer: Den samme fengselsstraffen, men med etterfølgende deportering som bonus. Det er ikke likhet for loven. Basta.

Det er ingen for­mildende omstendig­heter når «gjernings­mannen» er en etnisk norsk, hvit mann og FrP-politiker

Vivekananthan mener at de som lyver seg til opphold i Norge, ikke skal straffes for det.

– At noen, enten i fravær av informasjon eller bevisst, ikke oppgir riktig informasjon om seg selv ved ankomst til Norge skal ikke straffes på noen som helst måte. Velger du, eller blir tvunget til, å flytte til et nytt land, har du allerede gjort noe som mange aldri ville klare – aldri ville kunne forestille seg. Det er en bragd du aldri fortjener å straffes for, skriver han.

Vivekananthan mener også at «godt norske» UDI- og UNE-ansatte, ministre og politikere ikke har noe å frykte for verken løgner eller dårlig oppførsel.

– Der har flertallet egenskaper som, pussig nok, og i motsetning til visse andre nordmenn, gjør at de aldri trenger å være redde for å få statsborgerskapet sitt fratatt eller å bli deportert, avslutter Utrops redaktør.

 

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.