Nytt

11.400 innvandrere fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2009. Somaliere utgjorde den største enkeltgruppen, og 1.740 personer i denne gruppen fikk norsk pass i fjor. Tall fra SSB viser at personer fra Somalia og øvrige afrikanske land utgjør en fjerdedel av de nye statsborgerne.

Innvandrere med asiatisk bakgrunn utgjør halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap i 2009, med irakere og afghanere som de største enkeltgruppene.

Nesten halvparten av de 11.400 nye statsborgerne er bosatt i Oslo og omegn:

Nesten hver fjerde nye nordmann hører hjemme i Oslo, hele 2.800 personer eller 24 prosent. På de neste plassene kom Akershus og Østfold med henholdsvis 12 og 8 prosent. Færrest nye borgere fikk Finnmark og Sogn og Fjordane. Begge fylkene er hjemsted for 0,9 prosent av dem som offisielt ble nordmenn i fjor.

Norske myndigheter har innvilget 225.000 nye statsborgerskap til utlendinger siden 1977. 70 prosent av disse hadde ikke statsborgerskap i andre europeiske land før de ble norske statsborgere.

TV2: 11.400 personer fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2009