EUs 27 medlemsland fikk 776.000 nye statsborgere i 2009, en økning fra 699.000 personer i 2008.

Tallene fra Eurostat viser at de nye statsborgerne hovedsakelig kommer fra Afrika (29 prosent) og Asia (24 prosent), mens europeiske land som ikke er medlem av EU står for 22 prosent, nord- og sør-Amerika 15 prosent og EU-borgere fra et medlemsland til et annet 8 prosent.

Antallet nye statsborgerskap kan relateres til antallet fastboende utlendinger (ikke-statsborgere bosatt i medlemslandet). Det høyeste antallet ble registrert i Portugal, med 5.8 statsborgerskap per 100 fastboende utlending, fulgt av Sverige med 5.5, samt Polen og Storbritannia med 4.8. I gjennomsnitt ble det innvilget 2.4 statsborgerskap per 100 fastboende utlending i EU.

Av de 34 landene på Eurostats liste fikk Norge 11.400 nye statsborgere i 2009, og deler en 8. plass med Portugal over landene som fikk flest nye statsborgere per 1000 innbygger totalt. Det er 3.8 nye statsborgere per 100 fastboende utlending, og 2.4 nye statsborgere per 1000 av den samlede befolkning. De fire største gruppene som fikk statsborgerskap i var hhv. somaliere (15.2 prosent), irakere (11.1), afghanere (7.5) og iranere (6.9)

Storbritannia ga statsborgerskap til 204.000 personer, Frankrike 136.000 personer og Tyskland 96.000.

Sammenlignet med den samlede befolkning i hvert medlemsland ble det innvilget flest statsborgerskap i Luxembourg (8.1 statsborgerskap per 1000 innbygger), Kypros (5.1), Storbritannia (3.3) og Sverige (3.2). Noen medlemsstater innvilget færre enn ett statsborgerskap per 1000 innbygger, noe som gjør gjennomsnittet til 1.6 ny statsborger per 1000 innbygger i de 27 EU-landene.

De største enkeltgruppene som ble innvilget statsborgerskap i EU er personer fra hhv. Marokko (59.900), Tyrkia (51.900), India (31.100), Equador (27.800) og Albania (26.700).

Blant medlemslandene med det høyeste antallet nye statsborgere er Storbritannia med 13 prosent fra India og 10 prosent fra Pakistan, Frankrike med 19 prosent marokkanere og 15 prosent algirere og Tyskland med 26 prosent fra Tyrkia.

Eurostat: EU27 Member States granted citizenship to 776 000 persons in 2009

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂