11.400 innvandrere fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2009. Somaliere utgjorde den største enkeltgruppen, og 1.740 personer i denne gruppen fikk norsk pass i fjor. Tall fra SSB viser at personer fra Somalia og øvrige afrikanske land utgjør en fjerdedel av de nye statsborgerne. Innvandrere med asiatisk bakgrunn utgjør halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.