41.100 personer fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2021, over dobbelt så mange som i 2020. Det er det høyeste antallet noensinne.

Antall innvilget norsk statsborgerskap har steget betraktelig etter at dobbelt statsborgerskap ble tillatt, skriver SSB. Før 2020 fikk mellom 10.000 og 15.000 innvilget norsk statsborgerskap. Det var en økning i 2020, men i 2021 var tallet fordoblet.

SSB forklarer også de høye tallene med krav om botid.

Fram til og med 2021 var hovedregelen at man trengte å ha hatt opphold i Norge sju av de siste ti årene for å få norsk statsborgerskap. Etter innføringen av dobbelt statsborgerskap har imidlertid en høyere andel av dem som har fått statsborgerskap, hatt lengre botid. I 2020 hadde tre av ti av dem som ble innvilget statsborgerskap, åtte års botid eller lengre. I 2021 hadde hele halvparten dette. (NTB)

4.590 svensker fikk innvilget statsborgerskap, hakk i hel ligger eritreere med 3559 innvilget statsborgerskap. På tredjeplass kommer russerne med 3.216 statsborgerskap. Deretter kommer Filippinene og Somalia, som skilles med 124 statsborgerskap.

Statsborgerskap fordelt på ulike land. Foto: Skjermdump SSB

Kravet til botid forklarer hovedsakelig de høye antallene statsborgerskap som er gitt til personer fra land i Europa, Russland og Thailand.

Det er likevel stor variasjon mellom ulike statsborgerskap med hensyn til botid. Kun henholdsvis 1 prosent av syrerne, 5 prosent av eritreerne og 14 prosent av somalierne hadde botid på åtte år eller lenger da de fikk statsborgerskap. I underkant av åtti prosent eller flere av statsborgerne fra land som Russland, Sverige, Polen, Danmark og Thailand hadde lang botid. (SSB)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.