Norske fenglser fylles opp av utenlandske statsborgere, som også er i flertall blant varetektsfanger. Hele 6 av 10 varetektsfengslede i Norge er utlendinger og på landsbasis har nesten 1 av 3 i fengselsbefolkningen utenlandsk bakgrunn.

I Bergen fengsel sitter det fanger fra 29 land. Nigerianere og rumenere er de største utenlandske gruppene. Og dette er bare starten, mener Kriminalomsorgen region vest.

På landsbasis har nær en av tre fanger utenlandsk bakgrunn. Omang 60 prosent av varetektsfangene har utenlandsk bakgrunn, skriver Bergens Tidende.

– Dette er bare starten på en ny tid som vi må innrette oss etter, sier direktør Per Sigurd Vaage i Kriminalomsorgen region vest.

Statssekretær i Justisdepartementet, Terje Moland Pedersen (Ap), bekrefter trenden:

– Det ser ut til å ha vært et kraftig hopp i oktober, og pågangen etter varetektsplasser er større enn noen gang. Politiet gjør en veldig god jobb for tiden, og tiltakene mot omreisende kriminelle fungerer, mener statssekretæren.

– Mange som sitter i varetekt får relativt korte dommer, og en del soner ferdig i varetektstiden. Etter soning må de ut av landet, opplyser Pedersen.

Men livet bak lås og slå i Norge er ikke som forventet for mange.

– Flere blir overrasket. I utenlandske fengsler er det langt større sosial kontakt mellom fangene. Ofte er de samlet i oppholdsrom med 30–40 personer. I Norge har vi enmannsrom, og det blir sett på som ei stor ulempe, sier Vaage.

Bare 30 dømte utledninger er overført til soning i hjemlandet hittil i år.

ABC Nyheter: Norske fengsler fylles opp av utlendinger