Norske fenglser fylles opp av utenlandske statsborgere, som også er i flertall blant varetektsfanger. Hele 6 av 10 varetektsfengslede i Norge er utlendinger og på landsbasis har nesten 1 av 3 i fengselsbefolkningen utenlandsk bakgrunn. I Bergen fengsel sitter det fanger fra 29 land. Nigerianere og rumenere er de største utenlandske gruppene. Og dette er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.