Stoltenberg-regjeringen – som i fjor nedsatte Velferd- og Migrasjonsutvalget for å se på hvilke konsekvenser økt innvandring kan få for det norske velferdssystemet og trygdeordningene – slår nå fast at dersom kriminelle utlendinger soner en dom på minst 12 måneder i Norge, får de medlemskap i folketrygden. Dermed får de også rett til pensjon og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.