Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier at hun vil foreta en ny vurdering av trygderettighetene for utenlandske kriminelle. Tidligere i dag ble det kjent at Stoltenberg-regjeringen vil gi kriminelle utlendinger som må sone en dom på minst 12 måneder i Norge automatisk medlemskap i folketrygden. Årsaken er den rødgrønne regjeringens tolkning av trygdeloven.

– Jeg ser at opplysningene som fremkommer i media i dag kan virke urimelige og i strid med allmenn rettsfølelse, sier Bjurstrøm i en pressemelding.

Saken ble tatt opp i Storingets spørretime onsdag formiddag, og justisminister Knut Storberget (Ap) måtte svare.
Gjør ny vurdering

– Hva er signaleffekten av dette? Er ikke dette egentlig å belønne kriminalitet og samtidig senke terskelen for å begå kriminalitet i Norge? spurte KrFs representant i Arbeids- og sosialkomiteen, Kjell Ingolf Ropstad.

– Regjeringen satser for å få flere utenlandske til å sone i hjemlandet. Sett i det lyset er det mildest talt svært uheldig at man ved soning av en lengre dom i Norge, opparbeiderer seg rettigheter i folketrygden, svarte Storberget.

Justisminister Storberget påpekte at lovgivningen sender et uheldig signal både innad i Norge og utad, og gjør kampen mot kriminalitet vanskeligere.

Han understreket at det dreier seg om en tolkningsstrid. Regjeringens standpunkt ble konstatert i revidert statsbudsjett i fjor vår. Spørsmålet dukket opp igjen etter flere enkeltsaker med uenighet om hvilke rettigheter utenlandske fanger har, blant annet når det gjelder sykehusbehandling.

Embetsverket mente arbeids- og inkluderingsministeren burde dekke regningen. Etter prinsippspørsmål ble folketrygdloven tolket dit hen at fanger som soner en dom på minst 12 måneder får medlemskap i folketrygden. Dermed får de også rett til pensjon og dekning av helseutgifter – selv om de kom ulovlig til Norge.

– Nå står vi her som politiske ledere og oppfatter dette som en uakseptabel rettstilstand, sa Storberget.

Opposisjonspartiene har reagert spesielt kraftig på at utlendinger som begår så alvorlige lovbrudd at dommen blir på minst tre år, har rett til grunnpensjon fra de fyller 67 år. Kriminelle statsborgere i EØS-land vil følgelig ha krav grunnpensjon fra Norge selv om de ikke lenger oppholder seg i landet.

KrFs Knut Arild Hareide fulgte opp med å stille spørsmål ved koordineringen internt i Regjeringen.

– Dette burde vært håndtert bedre. Kan vi forvente oss at dette ordnes opp i? spurte han.

Storberget forklarte at saken ligger på arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sitt bord. Etter å ha lest Aftenpostens sak onsdags morgen, tok Storberget straks initiativ og ba om en utredelse fra statsråd Bjurstrøm.

– Jeg har bedt om et svar på om dette er riktig, og at vi i så tilfelle får dette endret, forsikret han, og fortsatte:

– Arbeidsministeren har i en enklæring gitt klart uttrykk for at hun vil gå inn i denne saken raskt. Og dersom loven er slik å forstå som det står beskrevet i dag, så er det et klart behov for endring. Jeg har troen på at det er en oppgave hun tar fatt i. Regjeringen mener lovgivningen skal samsvare med folks rettsfølelse.

Aftenposten: Storberget: – Svært uheldig