Nytt

Kriminelle utlendinger tilbringer fellesferien i norske fengsler, med en månedslønn på cirka 2000,- kroner. Litauere, polakker og irakere topper listen over utenlandske statsborgere i fengsel i Norge – til en pris av 440 millioner kroner i året.

Et år etter at justisminister Knut Storberget ville ha en slutt på at utlendinger sitter i norske fengsler og planlegger ny kriminalitet i Norge, er fengslene mer overfylt av utenlandske statsborgere enn noen gang.

Ingen av de innsatte vil hjem, og så godt som ingen blir sendt hjem for å sone heller:

– Ingen av mine klienter fra Øst-Europa vil sone i hjemlandet. Sammenlignet med et litauisk fengsel har de det strålende i Norge, sier forsvarsadvokat Cecilie Nakstad. Hun har jobbet for mange litauere og polakker, som topper statistikken sammen med irakere.

– De opplever forholdene i hjemlandets fengsler som forferdelige, med vold, elendig mat og dårlig hygiene. Litauerne selv hevder at alt er korrupt. De som har penger, kan smøre de fengselsansatte. Dersom du ikke har penger, må du sone under ekstra dårlige forhold, sier Nakstad.

Nakstad legger til at selv om norske fengsler kan fremstå som rene luksushoteller i forhold til andre lands fengsler, er fangene mer isolert og alene på cellene.

– Jeg jobbet med en fange som sonet under forferdelige forhold i Thailand. Han fortalte at fangene holdt sammen og utviklet et sterkt samhold og fellesskap. For ham var det et sjokk å oppleve ensomheten og isolasjonen i et norsk fengsel, sier hun.

Aftenposten: Kriminelle utlendinger tar ferien i norske fengsler