Nytt

Regjeringen arbeider for at kriminelle utlendinger skal kunne sone i hjemlandet. Norske soningsforhold har en standard som ikke avskrekker. Det får Venstre partileder Trine Skei Grande til å foreslå at Norge skal bidra til å heve standarden på fengslene i feks. Romania og Russland.

Skei Grande vil at Norge skal bygge fengsler i disse landene som har norsk standard. Dermed faller noe av poenget med soning i hjemlandet bort. Rumenere skal avskrekkes etter den standard de kjenner fra hjemlandet. Hvis standarden på et spesialbygd norskfinansiert fengsel blir like høy som i Norge, faller den preventive virkningen bort.

– Vi kan ikke sende rumenere og russere hjem for å sone norske dommer i Romania og Russland i dag. I så fall får Norge være med på å finansiere og bygge fengsler i disse landene. Vi gir mye bistand til humanitære prosjekter i land som Russland og Romania. Hvorfor ikke bidra til å bedre fengselsforholdene, spør Trine Skei Grande.

Stadig flere gjengangerkriminelle fra tidligere østblokkland tas for kriminalitet i Norge, og den politiske debatten om hvordan man skal møte problemene raser.

Grande ønsker at Norge, i tillegg til å gi penger til å bygge fengsler i utlandet, skal fokusere på menneskerettigheter, fangerettigheter og rehabilitering av innsatte.

– Det er ikke alle land man kan sende folk til soning i – ut fra et menneskerettsperspektiv. Tilbudet om bistand for å bedre fengselsforholdene kan være en gulrot i arbeidet for å fortgang i utleveringsavtaler med disse landene, tror Skei Grande.

Skei Grande later ikke til å forstå grunnene til at fengslene i disse landene er så primitive. Det har noe å gjøre med hele samfunnsutviklingen. Hvordan ser hun for seg at disse landene skal gå inn for en progressiv kriminalitetspolitikk uten en tilsvarende modernisering på andre felt? Brutaliteten i fengslene er en refleks av brutaliteten i resten av samfunnet.

Et slikt norskprosjekt vil støte bort i problemer med massiv korrupsjon. For Venstre mener vel ikke at Norge skulle få ekstraterritorielle rettigheter i Russland eller Romania?

Hvis rumenske kriminelle skulle avskrekkes fra å vende tilbake til Norge etter endt soning, måtte det være fordi de visste at de ville måtte friste tilværelsen i et rumensk fengsel, ikke et norsk. Med sitt forslag slår Skei Grande bena vekk under hele begrunnelsen for en slik ordning.

– Bygg fengsler i utlandet