Nytt

Stortingets kommunalkomité har enstemmig gått inn for å heve strafferammen for brudd på innreiseforbud til Norge fra 35 dager til ett år, skriver VG. Lengre dommer vil gjøre det lettere å overføre personene det gjelder til soning i hjemlandet.

Det er dermed tverrpolitisk enighet om å sende et allmennpreventivt signal til utviste kriminelle utlendinger som gjentatte ganger kommer tilbake til landet for å begå ny kriminalitet.

Det dreier seg i hovedsak narkotika- og vinningskrminalitet, og vedrører gjerne rumenere og nigerianere. Stortinget har ikke latt saken koke bort i kålen:

– Det er ingen hindringer for å iverksette loven straks den blir vedtatt i Stortinget, og i hvert fall 1. januar. Vi har skyndet oss nå før jul, sier Jan Bøhler (Ap), som har vært saksordfører for forslaget i Kommunalkomiteen.

– Nå utviser vi stadig flere for kriminalitet, det ligger an til å komme opp i rundt 1800 personer i år. Det er et stort problem at de kommer tilbake og begår ny kriminalitet. Det er narkolangere, ranere og innbruddstyver, sier Bøhler.

 

Vil tidoble straffen for kriminelle utlendinger