Sakset/Fra hofta

– Dere må holde opp med å ansette ledere for politiet som ikke har politimessig erfaring, sa tidligere statsminister Kåre Willoch i NRKs partilederdebatt etter at politidirektør Øystein Mælands avgang ble annonsert.

Med en setning oppsummerte Willoch Stoltenberg-regjeringens besynderlige og uholdbare praksis med å utnevne ledere uten politifaglig bakgrunn. Tidligere politidirektør i Politidirektoratet (POD) Ingelin Killengreen er jurist uten politifaglig tjenestemannserfaring, mens etterfølgeren Øystein Mæland har bakgrunn som psykiater og politiker. Også politimester i Oslo politidistrikt Anstein Gjengedal og den utskjelte politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud er jurister uten politifaglig bakgrunn. Innsatsen til de to sistnevntes politidistrikt står nærmest til stryk i 22. juli-rapporten.

Mæland tok i går konsekvensen av fraværende tillit etter en rekke rotete uttalelser og egen mangel på kjennskap til politiinstrukser, og valgte å trekke seg fra stillingen som politidirektør. Han tiltrådte imidlertid sin stilling i mai 2011, så praktisk talt alt som er kritikkverdig i POD skyldes forgjengeren Ingelin Killengreen som var politidirektør fra 2000 til mai 2011. Det er verdt å bemerke at daværende justisminister Knut Storberget i 2009 foreslo og gjennomførte en lite støttet lovendring for å beholde Killengreen som politidirektør lenger enn stillingens åremål tilsa.

Men i desember 2010 kom det frem at en rapport som var meget kritisk til Killengreen og politidirektoratets ledelse ikke var blitt levert til justisminister Knut Storberget. Konsulentfirmaet Accenture utarbeidet flere rapporter på oppdrag fra Justisdepartementet, men bare evalueringen av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) ble oversendt oppdragsgiver.

I rapporten ble det fastslått at Killengreen og hennes nærmeste medarbeidere hadde mangelfull styring, kontroll og oversikt. Ledelsens planlegging var kortsiktig og direktoratet manglet kompetanse. Flere av de adresserte problemområdene i 2010 er da også å finne i 22. juli-rapporten:

Beslutninger tar for lang tid
Mange aktiviteter har lite fremdrift
Mangelfull oppfølging
Har ikke mål, strategi og retning
Ikke helhetlig styring
Mangelfull koordinering og prioritering
Ikke samsvar mellom oppdragsmengde, krav og økonomiske midler
POD har begrenset kapasitet og kompetanse til å utøve premissgiverrollen på en tilfredsstillende måte

På spørsmål fra VG svarte avdelingsdirektør i POD, Arnt Inge Rolland, at Justisdepartementet støttet PODs beslutning om å unnta den sterkt kritiske rapporten fra offentligheten:

– Det er ikke vanlig å gi innsyn i eller offentliggjøre denne typen interne arbeidsdokumenter. Direktoratet holder ikke tilbake «kritikk». Av sikkerhetshensyn har vi sladdet de deler av rapporten som omtaler informasjonssikkerhet. Dette er ikke hemmelighold. Justisdepartementet har støttet PODs beslutning om å unnta denne delen av rapporten, sier Rolland til VG.

Justispolitiker Morten Ø. Johansen (Frp) mener det er svært alvorlig dersom Ingelin Killengreen har holdt tilbake informasjon fra Knut Storberget (Ap).

– Hvis det er tilfelle, så er det veldig alvorlig. En leder i politiet kan ikke holde tilbake opplysninger overfor sin egen statsråd. Dersom det er riktig, så har ikke Storberget lenger rett person på rett sted, sier Johansen til VG.

Som følge av rapporten ønsket Høyre og Frp å kalle både Knut Storberget og Killengreen til en åpen høring i Stortinget for å forklare seg om den manglende oppfølgingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) i politiet. Storberget gikk på sin side tungt inn i saken og krevde at Killengreen personlig rapporterte muntlig og skriftlig om IKT til ham hver fjortende dag. – I praksis betyr det at han tar over mye av styringen av Politi-Norge, skrev VG i sakens anledning.

Selv la justisminister Storberget til:

– Jeg blir ofte beskyldt for å detaljstyre for mye, men nå vil jeg ligge tett på, ja, enda tettere enn det jeg vanligvis gjør. Jeg vil se resultater.

– Er situasjonsbeskrivelsen i rapportene verre enn forventet?

– Jeg minner om at det er vi som bestilte dem, og jeg vil nå jobbe for at de også skal bli offentlige – og at vi i politiet får tilfredsstillende IKT-tjenester, sier justisminister Knut Storberget.

22. juli 2011 sto det skremmende klart at denne målsetningen langt fra var nådd, og i november samme år gikk justisminister Knut Storberget av. Killengreen hadde gått av seks måneder før.

De etterlot seg en politistyrke som ikke var i stand til å utføre de oppgavene de er satt til, og hvis håndtering av Anders Behring Breiviks terrorangrep får knusende kritikk av Gjørv-utvalget.

I følge Politiets Forbundsleder Arne Johannessen er det stor mangel på politifaglig kompetanse både i toppledelsen og i rådgiverkorpset til politimestrene i Norge.

– Vi har lenge vært misunnelige på Forsvaret som har valgt en fagtung toppledelse. Vi ser også i mange andre land at politifaglig bakgrunn har en helt annen prioritering enn i Norge, sier han.

– Kommisjonsrapporten ser ut til å gjenspeile at politiets øverste ledere ikke er profesjonelle politifolk med egen erfaring fra den tjenesten de har påtatt seg å lede. Det strider mot all erfaring fra effektive tjenester på land og sjø. Eksempelvis er det utenkelig å sette en kontorist til å føre et skip eller foreta kirurgiske inngrep på levende pasienter, skriver kriminalitetsforsker Mauritz Sundt Mortensen i Dagbladet.

Så hvorfor og hvordan ble det sånn? Det ble sånn fordi regjeringen har hatt helt andre prioriteringer ved ansettelser og derfor har fylt stillingene i toppledelsen og rådgiverkorpset i en livsviktig etat som politiet med personer uten politifaglig bakgrunn. Arbeiderpartiet er beklageligvis notorisk når det gjelder det som ikke kan karakteriseres som annet enn en politisk ukultur, hvor man plasserer sine personlige venner og/eller personer med partiboken i orden i stillinger de ikke nødvendigvis er kvalifisert for. Hvorfor ellers gikk Storberget så langt for å beholde den kritiserte Ingelin Killengreen? Og hvorfor håndplukket regjeringen en personlig venn av statsministeren og uttalt pasifist uten politibakgrunn som etterfølger i et direktorat som iht rapporten fra 2010 allerede slet med en omfattende mangel på faglig kompetanse?

Regjeringens grove feilvurderinger i utnevnelsen av politiledere kan ikke gjøres om, men kan vi nå stole på at man lært noe? Vil Arbeiderpartiet ta selvkritikk på- og et oppgjør med en svært uheldig partikultur? Hvis det kommer et troverdig svar på hvilke endringer man i så måte vil foreta, er det min mening at regjeringen bør få en sjanse til å utnevne fagpersoner som kan rydde opp i politiet, for så å lufte ut åpenbart feilplasserte personer i øvrige departementer og etater.

Og hvis ikke? Knut Storbergets og Ingelin Killengreens manglende evne til å forvalte sitt ansvar har vært en katastrofe for det norske politiets beredskap, men de sitter ikke lenger i sine stillinger.

Det gjør imidlertid sjefen deres, og han heter Jens Stoltenberg.