Praksisen til Politiets Overvakingsteneste, POT, når det gjaldt overvaking/registrering av enkeltindivid og organisajonar/politiske parti på politisk grunnlag etter krigen, er blitt undersøkt i to omgangar. Først Lund-kommisjonen oppnemnt av Stortinget som la fram sin rapport i 1996, og så historieprofessorane Trond Bergh og Knut Einar Eriksen som på oppdrag av Justisdepartementet skreiv POTs historie, utgitt […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.