Siden 2005 har Stoltenberg-regjeringen økt bevilgningene til politi og påtalemyndighet med 3,4 milliarder kroner, til et samlet årlig budsjett på 11,6 milliarder. Mesteparten av pengene går imidlertid til administrasjon. Antallet politiutdannede ansatte har bare økt med 99 årsverk fra 2005 til 2009, mens det i samme periode har kommet hele 1063 årsverk til administrative- og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.