Sverige sliter med 450 uløste drap, økende grov vold, gjengkriminalitet i fri utfoldelse og rekordlav oppklaringsprosent. Alle vil ha flere politifolk, men det blir stadig færre. Hva sier regjeringen i denne dramatiske situasjonen? Regjeringen kommer med et løfte: Det skal bli verre.

Det er fortvilende å være tilskuer til det som foregår i Sverige. Det føles som å se et tog i sakte kino bevege seg mot stupet. Hvilken legitimitet har en stat som ikke klarer å opprettholde lov og orden? Som ikke klarer å beskytte egne innbyggere?

Politikrisen er så dyp at regjeringen regner med at det blir enda færre oppklarte saker neste år. ”Vi kommer att se sjunkande resultat även nästa år”, sier innriksminister Anders Ygeman.

Det er ikke bare folket som klager. Politikorpset er i opprør. Hittil i år har 867 politifolk sluttet, noen ved naturlig avgang, men mange slutter i frustrasjon over lav lønn og høyt press på jobben. Det er nå 19.477 politi i landet, mot langt over 20.000 for et par år siden. Ygeman vil snu utviklingen. «Vi vill öka antalet poliser» sier han.

Ønsketenking

Men Ygeman driver ønsketenking. Politihøyskolene sliter med å få nok kvalifiserte søkere. Kanskje fordi potensielle søkere har hørt litt for mye om den miserable tilstanden svensk politi befinner seg i. Regnestykket går ikke opp; de tre politiskolene har i år tatt opp 780 aspiranter, 867 politi har sluttet. Enda flere vil ha sluttet innen året er omme.

Antall studieplasser øker kraftig til neste år, men spørsmålet er om det lar seg gjøre å fylle plassene med kvalifiserte kandidater. Flere tusen søker om opptak hvert år, men få klarer opptaksprøvene. Hva gjør man med det? Svenske myndigheter har løst problemet: man senket opptakskravene. Politiforbundets leder Lena Nitz kalte det et «panikktiltak».

Det er ikke til å undres over. Arbeidspresset øker, og flere steder i landet forteller politifolk at man ikke engang klarer å rykke ut på meldinger om pågående forbrytelser. Det er en offentlig hemmelighet at store deler av kriminaliteten kan kobles til innvandring og manglende integrering. Gjengrelatert vold og drap, gjengvoldtekter, brennende biler, angrep på utrykningskjøretøy, økende terrortrussel og ikke minst grensekontrollene har slukt store ressurser.

Negativ spiral

Fra 2010 til 2015 sank oppklaringsprosenten fra 18 til 14 prosent. 12 prosent av alle voldssaker oppklares. 3,5 prosent av alle boliginnbrudd. Deprimerende sifre.

Samtidig som misnøyen brer seg velger politidirektør Eliasson å gå i klinsj med Sverigedemokraterna. Rent bortsett fra det helt opplagte, at ledere av statlige etater ikke skal drive med politisk agitasjon, burde han forstått at han har viktigere ting å ta seg av. Det er alminnelig oppfatning at tålmodigheten med Eliasson er slutt allerede og at han får fyken om kort tid. Dessverre vil ikke det løse svensk politis mange problemer.

Å opprettholde lov og orden er statens mest grunnleggende oppgave. Mislykkes politiet venter kaos og anarki. Da fungerer heller ikke øvrige deler av rettsvesenet. Saker må etterforskes, oppklares og pådømmes, hvis ikke forsvinner tilliten til rettssamfunnet. Hvor alvorlig dette er kan knapt overvurderes.

– Var finns råttsäkerheten?

marie-karlsson-tuula

Marie Karlsson Tuula har en fortid som leder i politiet og er i dag professor i civilrätt, i tillegg jobber hun i hovrätten (lagretten) i Västra Sverige. Tuula klarer ikke å tie lenger. Hun er bekymret:

I diskussionerna om den s.k. krisen inom polisen saknas frågor om rättssäkerhet i samband med brottslighet. En fråga som är mycket relevant för oss samhällsmedborgare. När man gör en polisanmälan och även om det finns en utpekad gärningsman skrivs brottet av inom ett dygn. Det synes förhålla sig så att mängdbrottslighet såsom misshandel, stölder och bedrägerier inte utreds alls och därmed inte heller leder till åtal. Enligt uppgifter i Gp ökar snatterierna så mycket att det enligt polisen själva behövs sju årsarbetare för att utreda brotten och då enbart i Göteborgsområdet. Den uppgiften och andra uppgifter kan tyda på att domarna vid vissa av landets tingsrätter kan ha rätt.

Förhåller det sig så är det mycket olyckligt för oss samhällsmedborgare i rättsstaten Sverige. Var finns rättsäkerheten för oss medborgare? Jag har hittills hållit mig passiv i debatten om krisen inom polisen och det även om jag anser att jag har ett och annat att tillägga. Men när det har gått så här långt går det inte att tiga längre. Verkligheten har hunnit i kapp oss. Jag kan inte annat än att ställa frågan om laglösheten som växer sig allt starkare i vårt samhälle är här för att stanna? och för det andra ställa frågan om hur lång tid det kan ta innan ordning och säkerhet åter igen kan upprätthållas? och det för tredje ställa frågan när politikerna ska vakna ur törnrosasömnen?”

Virkeligheten har innhentet oss. Karlsson Tuula formulerer dypt foruroligende spørsmål: Har lovløsheten bitt seg fast? Selv en forsiktig professor klarer ikke å holde kjeft lenger.

Ygeman om polisen: ”Vi kommer att se sjunkande resultat även nästa år”

Fler missnöjda poliser på väg ut än hungriga aspiranter på väg in

Har poliskrisen nått landets tingsrätter?

Stormen mot rikpolischef Dan Eliasson tilltar i styrka – tros få sparken