I et åpent brev til ledelsen, adressert regionspolischef Annika Stenberg, skriver tre ledere fra politiets fagforening i Syd-Sverige at nok er nok. Nå er det opprør. Det var Annika Stenbergs innlegg i Sydsvenskan 14. august som satte sinnene i kok. Mytteriet er et faktum.

Annika Stenberg i uniform Regionpolischef region Syd

Annika Stenberg i uniform
Regionpolischef region Syd

-Vadå? Allting går ju jättebra, tycker jag.

Svenske nyheter gir oss en innsikt i hva svensk politi har å stå i med: Mord, ran, voldtekter, knivstikkinger, håndgranater, bomber, trafficking og branner er blitt dagligdagse hendelser for en politistyrke som ikke får mange pust mellom slagene. Stenberg skrev:

Totalt sett minskar brottsligheten i Sverige, liksom människors rädsla för att utsättas för brott. Antalet utredda brott är varken fler eller färre än i andra jämförbara länder.

Hvilke land er det Annika Stenberg sammenlikner Sverige med? Irak? Afghanistan? Det kan umulig være de to andre skandinaviske landene Danmark og Norge. Hun påstår endog at folk er mindre redde for å bli utsatt for kriminalitet! Annika Stenberg har kanskje ikke fått med seg at Malmø tømmes for jøder som ikke lenger tør å bo der? I Danmark, som vi husker, nektet foreldre fra København å sende skoleungene på dagstur til Malmø. De mente det var for farlig.

Men Annika Stenberg kan berolige dem:

Den nya inriktningen är tydlig: fler poliser ute på gator och torgoch att polisen ska jobba på samma vis oavsett var i landet en händelse inträffar.

Etter en lang utredning om hvor mange bra ordninger som skal på plass, avslutter hun med:

Det råder ingen tvekan om vart svensk polis är på väg: Närmare människor i deras vardag.

Nå blir Annika Stenberg satt grunding på plass. Og det i offentlighetens ubekvemme, skarpe lys: Hun har ikke forstått, skriver de tre fagforeningsrepresentantene. Hun har ingen erfaring med politiarbeid (uniformen til tross). Det er ingen forsterkninger å snakke om da det totale antallet forblir det samme.

«Vi sitter i en båt med 7 hål, men vi har bara 5 korkar, så vi flyttar korkar, öser och ror det värsta vi kan, men en idiot kan se att det inte håller i längden».

Politiet vil ta folks uro på alvor, de vil ha ekte forsterkninger og flere ressurser. Tålmodighetsstrikken er tøyd for langt, og nå røk den.

Hvorfor vil ikke politikere lytte til politiet? Norsk politi vil selv ha bevæpning, men det er stadig politikere som mener at de har bedre forutsetninger for å ta den beslutningen. For «vi» ønsker oss ikke et slikt samfunn. Nei, det har de rett i. Vi ønsket oss ikke et samfunn hvor politiet ikke føler seg trygge uten våpen. Men det var ingen som spurte oss. Og nå er det for sent.

Svensk politi vil ha forsterkninger, men ledelsen sier at folk er mindre engstelige for kriminalitet. Tysk politi vil gjeninnføre passkontroller, men politikerne synes fremdeles at det er en fordel at hvem som helst kan forflytte seg hvor de vil innenfor Schengenområdet. Hvis ikke så må de jo innrømme at de tok feil. En politiker som innrømmer feil varer ikke så lenge. Her gjelder det å sikre sine egne jobber og holde kjeft.

Det er på tide å lytte til politiet. Det er DE som vet hva de snakker om. Det er DE som må håndtere alle de negative konsekvensene av innvandring, asyl, åpne grenser og den nye folkevandringen inn til Europa.

Her er brevet i sin helhet, signert Sophia Willander, polis Malmö, ordförande Polisförbundet Syd, Tomas Stjernfeldt, polis Växjö, vice ordförande Polisförbundet Syd, Christian Löwegren, polis Kristianstad, vice ordförande Polisförbundet Syd. Annika Stenberg filleristes.

«Annika Stenberg, regionpolischef i region syd sedan ca 8 månader, har på debattsidor gett utryck för sina synpunkter på polisverksamheten i södra delen av vårt avlånga land. Efter det att dessa publicerats i bla Sydsvenskan den 14 aug, väcktes en hel del vrede hos polisanställd personal. Det hon skriver är i princip en upprepning av vad rikspolischef Dan Eliasson och hans numera mycket mäktiga HR-chef Kajsa Möller ger uttryck för. Den största gemensamma nämnaren för Annika Stenberg och Dan Eliasson är att ingen av dem hade någon som helst egen erfarenhet av polisarbete när de tillträdde sina tjänster.

Det är anmärkningsvärt att man sätter in två individer i en verksamhet som betyder så oerhört mycket för så många, och att de utvalda överhuvudtaget inte har någon som helst rutin, erfarenhet eller grundläggande kunskap kring det arbete de förväntas att leda. Ovanpå detta, som Annika Stenberg mycket riktigt påpekar, genomförs en omfattande omorganisation, och för att riktigt krångla till det, så skall vi samtidigt spara pengar.

Det som är riktigt intressant är våra olika uppfattningar om vad bra polisverksamhet innebär.

En sak är klar, vi tycker inte lika!

Vi som är poliser tycker inte att vi nu ger allmänheten den service som de förtjänar. Allmänheten är vår egentliga uppdragsgivare och därav detta inlägg i den allmänna debatten. Ni förtjänar att poliser på samtliga nivåer, tar Er oro på allvar.

Dan Eliasson som är vår rikspolischef, ärvde vi från Försäkringskassan.

Annika Stenberg som är vår regionpolischef, kommer närmast från Skatteverket och det är hon som efter journalisternas granskningar valt att skriva en debattartikel. Hon har ett problem; hon har inte förstått.

Nej Annika, det går inte bra för svensk polis.

Nej Annika, vi jobbar inte effektivare, för vi har fler möten än någonsin, vi gör fler icke polisiära arbetsuppgifter än någonsin och vi har så grava bemanningsproblem inom organisationen så att vi inte kan jobba effektivt. Det är jättesvårt att vara effektiv, engagerad och tillgänglig när vi inte ens kan svara på 112 samtal inom anständig tid.

Nej Annika, våra medborgare känner inte den trygghet som de borde, man gör inte det när vi har låtit kriminaliteten skena och när kriminella kastar handgranater i några av våra städer.

Nej Annika, våra medborgare känner inte den trygghet som de borde, man gör inte det när kriminella säljer narkotika öppet bla utanför förskolor i Malmö, samtidigt som du väljer att stänga ner våra narkotikaavdelningar och ändå hävdar att vi har tillräckliga resurser. Narkotikapoliser som både letar och finner mer än narkotika, tex både handgranater och vapen, när de tillåts att verka i samhällets mörkare kvarter.

Nej Annika, vår utredningsverksamhet fungerar inte av det enkla skälet att inflödet är större än vår förmåga att utreda. Det hjälpte inte ens att du förbjöd ärendebalanserna att öka över sommarmånaderna.

Nej Annika, vi förebygger inte brott längre i den omfattningen som vi borde! Det var länge sedan vi fanns ute i samhället på det sätt som Du ger sken av. Var ska du få områdespoliserna ifrån? Vi närmar oss nämligen inte medborgarna ett skvatt genom att du döper om garagepersonal till områdesresurs.

Nej Annika, förstärkningar är fel ord. Den totala summan av poliser är konstant efter rikdagsbeslut om antal poliser. Då vi redan är för få poliser i landet så är det så nära en lögn man kan komma att säga att man förstärker när man i själva verket dränerar de «fattiga kusinerna från landet» för att man tappat greppet i en annan del av regionen. Som en mycket klok numera pensionerad polischef uttryckte saken: «-Vi sitter i en båt med 7 hål, men vi har bara 5 korkar, så vi flyttar korkar, öser och ror det värsta vi kan, men en idiot kan se att det inte håller i längden».

Hade vi varit ett aktiebolag hade det varit brottsligt att inteckna samma personal på flera olika ställen! Det är i de sammanhangen inte tillåtet att redovisa ett bolag som starkare än vad det egentligen är, något som sker hos oss dagligen…

Varför är det så svårt att vara ärlig och uppriktig? Det borde vara enklare än någonsin nu när du har en polisskjorta på dig, poliser förväntas nämligen tala sanning. Svensk polis måste ha mer resurser så att vi ges möjlighet att klara vårt uppdrag. Hur tror du din egen personal uppfattar dig när du inte levererar sanningen?

Berätta nu vad som egentligen krävs för att vi ska ha en fungerande polis, skall det vara så himla svårt?

Låt oss poliser åter få möjlighet att Hjälpa, Skydda och Ställa till rätta.»

Sydsvenskan