Sveriges rikspolissjef Dan Eliasson presenterte onsdag sin rapport om de «utsatte områdene». Tilstandene er helsvarte. Sverige er nå oppe i 61 områder hvor alt er gått over styr.

– Läget är akut, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

Med seg har han Linda Staaf, som leder etterretningsenheten ved Noa (Nationella operativa avdelning). Hun sier at volden er blitt mer alvorlig.

Våldet är allvarligare nu, sier Linda Staaf.

– Hänsynslösheten är större. Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda, sier hun.

Linda Staaf forteller om hvordan barn helt ned i 10-års alderen henter våpen og narkotika til eldre kriminelle. De drilles inn i en kriminell løpebane.

– Man värnar sitt revir och vedergällning är vanligt, sier Linda Staaf.

De offentlige tjenestene lider i parallellsamfunnene. Det er blitt for farlig å gå inn uten politibeskyttelse.

– Vi ser också påtryckningar mot myndigheter i de här områdena, fortsetter Linda Staaf.

– Både direkta hot och skadegörelse och att myndigheter i vissa fall behöver polisbeskydd för att utföra sitt arbete, sier hun.

Hele samfunnet må hjelpe til sier Dan Eliasson og ber om hjelp:

– Andra samhällsaktörer, hjälp oss, hjälp oss, säger Eliasson.

Men Dan Eliasson er selv en tilhenger av den liberale dialogpolitikken. Vi har ikke glemt løsningen hans på de mange voldtektene: armbånd med #tafsainte.

Det Dan Eliasson trenger hjelp til er å finne seg en ny jobb, mener mange svensker.

Den liberale avisen Expressen produserte onsdag en leder med tittelen: «Rikspolischefen har tappat kontrollen». Dommen er hard:

Rikspolischefen lät frustrerad och ganska modlös.

I rapporten definieras 61 områden som utsatta. Där är läget allvarligt. I 23  särskilt utsatta områden beskrivs läget som akut. I sex områden, som svävar mellan de två kategorierna, är läget alarmerande.

De liker ikke begrepet «utsatte områder»:

En mer träffande beskrivning skulle kunna vara «områden präglade av grov kriminalitet, tilltagande brutalitet och parallella samhällsstrukturer som utmanar den svenska demokratiska samhällsordningen».

Det hjelper ikke med «områdeløft». Det er ikke boligene, lekeplassene eller skolene som er problemet:

Hoten mot polisen har förvärrats och det finns ställen där ambulanser inte kör in eftersom de inte säkert kan ta sig ut igen. Miljonprogramsområdena, som byggdes för att barn tryggt skulle kunna leka ute, långt från biltrafik, har förvandlats till arkitektoniska fällor som kriminella lätt kan slå igen kring blåljuspersonal.

Istedet for å forsterke politiets tilstedeværelse, så trekker de seg ut! 10 prosent av alle mord i Sverige begås i Järvaområdet.

Som en symbol för det offentligas reträtt står polisstationen i Kista, som nu tycks vara i färd att läggas ner. Det är ett litet kontor, men det är den enda polisstation som finns kvar i Järvaområdet, med sina tre akut utsatta områden, Rinkeby, Tensta och Husby.

I en isande formulering skriver Polisen: «Samhället är inte rustat för att hantera denna stora numerär av kriminella aktörer (…) polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken».

Problemene forsterkes av at ingen våger å bygge en ny politistasjon i området. Vi foreslo design på ny politistasjon:

Expressen går uvanlig langt i å kritisere politiet:

Dessvärre rapporterar SvD att poliser nu har satts på att lösa enkla brott för att snygga till statistiken. Och de 700 miljoner kronor som regeringen sköt till i våras har gått till att betala en kredit som tagits för att behålla civilanställd personal.

Men det må være en intern strid i avisen for samtidig så tar de avstand fra sin egen (anonyme) lederkommentar med teksten: «Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.»

Akk ja sann. De sliter seg selv i filler ved ikke å innse realitetene. Man skal fremdeles flyte god og snill rundt i sin liberale boble mens realitetene tårner seg opp.

Vi undres hvor lang tid det vil ta før noen som er i en posisjon til å «gjøre noe» ser at Oslo er i startgropa til samme utvikling. Dette har ingenting med grøntarealer og fritidsklubber å gjøre. Og nei, bilbrannene er ikke guttestreker.

Aftonbladet   Expressen