Dan Eliasson har, siden han trådte inn i jobben som politidirektør 1. januar 2015, vært gjenstand for mye kritikk og politiinspektør i Gøteborg, Anders Karlsson, ba ham sågar offentlig om å gå av for to år siden. Eliasson har gang på gang vist at han ikke har de samme prioriteringene som det svenske folket. Han har vært en del av problemet. En politimann skal ikke vise mer sympati for drapsmannen enn for offeret.

I 2016 sa Dan Eliasson at han ikke lenger kunne garantere sikkerheten. Han uttrykte forbauselse over hvor ille det var blitt i Sverige:

 Jag har blivit överraskad sen jag blev rikspolischef över hur illa det är i vissa områden på kvällarna, sier han og advarer:

– Om vi inte bromsar den utvecklingen så är jag helt övertygad att inte bara traditionell brottslighet utan också radikalisering och terror kommer att öka i vårt samhälle.

Politisjefen ble spurt om han kan garantere sikkerheten:

– Nej, jag kan inte garantera att säkerheten finns där. Vi har resurser, vi agerar, men jag kan inte garantera säkerheten någonstans. Men i de här områdena så är det besvärligt, svarte Dan Eliasson.

I juni 2017 ba Dan Eliasson om hjelp. Hele samfunnet må hjelpe til, sa han.

– Andra samhällsaktörer, hjälp oss, hjälp oss, sa Eliasson.

Den liberale avisen Expressen produserte en leder med tittelen: «Rikspolischefen har tappat kontrollen». Dommen var hard:

Rikspolischefen lät frustrerad och ganska modlös.

I rapporten definieras 61 områden som utsatta. Där är läget allvarligt. I 23  särskilt utsatta områden beskrivs läget som akut. I sex områden, som svävar mellan de två kategorierna, är läget alarmerande.

Eliasson trodde man kunne stanse voldtekter ved hjelp av #tafsainte-armbånd:

I politiforbundet er de fornøyde med beslutningen:

«Rikspolischefen fick i uppgift att genomföra den största omorganisationen av svensk polisen på decennier. Det har varit en turbulent tid, vilket påverkat poliskåren negativt och bidragit till ett lågt förtroende för honom. Det är därför ett klokt och nödvändigt beslut», säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Det er bare ett lite problem med avgangen til Eliasson: Den nye jobben har går til er som generaldirektør for Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

di.se

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.