For første gang siden 1961 utgir svenske myndigheter en brosjyre om hvordan man skal forholde seg i en krise- eller krigssituasjon. Brosjyren skal sendes til alle landets 4,8 millioner husstander. Den inneholder råd for å sørge for at man har vann, mat og varme i tilfelle en krise oppstår. Det gis også tips om hvordan man skal kunne kommunisere med omverdenen. Brosjyren fokuserer mer på krisesituasjoner enn krig, skriver SVT.

– Vi kan råka ut för samhällskriser, och då behöver vi vara förberedda för att kunna klara oss själva i några dagar innan samhällets resurser kommer till oss för att hjälpa oss, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hvor mange språk produseres denne brosjyren på, mon tro?

Det er kjekke lister med hva slags mat man burde ha liggende, som ost på tube, og ellers tørrvarer som de aller fleste har skapene fulle av. Det er forøvrig lite multikultur å spore i anbefalt matreserve, med unntak av tortilla, hummus og ravioli. Det blir ikke noen ramadan-fest ut av dette.

Litt betryggende for det svenske folket: I tilfelle Sverige blir angrepet av et annet land så kommer de aldri til å gi opp. All informasjon om at motstanden skal opphøre er falske.

At landet rakner innenfra og at den trusselen er vesentlig større enn alle de andre tilsammen er det vel greiest å la være å si noe om. Det er tross alt den tidligere rikspolischefen Dan Eliasson som er den nye lederen for Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Og Eliasson må ha lært noe fra sin tidligere stilling som rikspolischef. Som han sier: Du må greie deg selv.

SVT

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!