All svensk politimannskap skal i beredskap – etter direkte ordre fra politidirektør Dan Eliasson. 28.500 politiansatte berøres: ”Förväntas inställa sig”.

– Det innebär att våra anställda förväntas inställa sig för tjänstgöring i händelse av höjd beredskap eller krig, sier Julia Simryd, krisberedskapshandläggare ved Nationella operativa avdelningen (NOA) til Aftonbladet.

svensk polis

All personal inom Polismyndigheten ska omgående krigsplaceras – efter order från rikspolischef Dan Eliasson. Vid händelse av kris eller krig ska varje polis veta sin roll.

I slutten av januar fikk alle politiansatte beskjed om at de får en såkalt krigsplasseringsordre. Det er informasjon om hvor og når de skal innfinne seg i tilfelle krig eller forhøyet beredskap.

Ifølge Aftonbladet er dette en følge av at flere myndigheter i 2015 fikk i oppdrag å planlegge sin beredskap, hvilket i sin tur bygget på en forverret sikkerhetssituasjon i Europa hvor den russiske aggresjonen i Ukraina er utpekt som det mest sentrale.

De krigsplasseringer som nå gjennomføres i politiet er et ledd i denne beredskapsplanleggingen.

Malena Britz, forsker ved Försvarshögskolan sier til Aftonbladet:

– Det handlar om att förbereda sig och fundera kring hur samhällsstrukturen ska se ut om det blir höjd beredskap eller om man behöver mobilisera. I fråga om polisen så är ju de tränade och utbildade för att hantera situationer som för vanliga människor inte är vardag. Antagligen kommer vi att få se det här hända också på andra myndigheter, säger Malena Britz.

– Behovet att visa att man har en beredskap har ökat och det beror framför allt på det man uppfattar som ett hot från Ryssland. Man uppfattar att Sverige är en bricka i ett större geopolitiskt spel och pratar därför om att höja tröskeln för olika scenarier, säger Malena Britz.

Ifølge ordren skal all personal omgående krigsplasseres for «tjänstgöring under höjd beredskap och krig».

I praksis vil de politiansatte få en krigsplasseringsordre hvor det framgår «var och när du ska inställa dig till tjänstgöring, i händelse av krig eller höjd beredskap».

– Det innebär att våra anställda förväntas inställa sig för tjänstgöring i händelse av höjd beredskap eller krig, säger Julia Simryd.

Hon uppger att utgångspunkten är att de flesta polisanställda ska krigsplaceras där de jobbar till vardags. Samtidigt finns ett inte obetydande antal poliser som redan kan vara krigsplacerade i en annan myndighet, till exempel Försvarsmakten. I de fallen ska en individuell prövning göras då ingen person får ha mer än en krigsplacering.

 

Aftonbladet: 28 500 polisanställda ska krigsplaceras: ”Förväntas inställa sig”