Etter flere tilfeller av vold- og familiedrap vedtok Bondevik-regjeringen og Stortinget en omfattende innskjerpelse av utlendingsreglene i 2004: utlendinger som begikk grov vold skulle utvises hurtig. Fra sommeren 2005 til 2007 har påtaleenhetene i landets 25 politidisktrikter pekt ut 797 utenlandske menn som aktuelle for hurtig utvisning på grunn av vold mot egen familie eller […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.