Nytt

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gir opp forsøket på å sende Krekar tilbake til Irak. Det er konklusjonen etter at statsråden har hatt møter vedrørende EUs erfaring med lignende saker.

Norge har siden oktober 2005 jobbet med å inngå en såkalt diplomatisk avtale med Irak som sikrer at Krekar ikke utsettes for tortur eller idømmes dødsstraff om han sendes tilbake. Krekar vil bli straffeforfulgt for overgrep han er siktet for i Nord-Irak. Men slik situasjonen er i Irak nå, har Norge gitt opp å inngå en slik avtale. Det bekreftet Bjarne Håkon Hanssen onsdag. Det er EUs erfaringer med slike avtaler som får Norge til å gi opp dette.

Hansen møtte i går EUs antiterrorkoordinator Gilles de Kerchove, fordi det finnes mange tilfeller som mullah Krekar-saken i EU-landene.

Dommen fra EU er klar: diplomatiske avtaler med mottakerlandene gir ikke den sikkerheten for utviste som den europeiske menneskerettighetserklæringen krever.

Betyr dette i praksis at Krekar kan leve og bevege seg fritt i Norge, og at myndighetene er tilbake til start?

– Ja, men med det forbehold at jeg regner med at politiet beskytter norske borgere mot en person som er ansett å være en fare for rikets sikkerhet, sier Hanssen, og legger til:

– Fra 1. januar 2010 trer den nye utlendingsloven i kraft. Da kommer det regler for personer som er dømt til utvisning, men som vi ikke kan utvise. Politiet kan med denne loven i hånden pålegge meldeplikt eller nekte en person som er dømt til utvisning, å bevege seg utenfor et gitt område.

Så langt er Krekar den eneste som er dømt til utvisning fra Norge på grunnlag av at han oppfattes som en fare for rikets sikkerhet. Men de nye reglene vil omfatte andre som er dømt for alvorlige forbrytelser som kan gi dødsstraff i opprinnelseslandet. Regjeringen utarbeider nå nye tiltak som meldeplikt og begrensing av bevegelsesfriheten for slike personer.

Krekars advokat Harald Stabell sier at de er tilfreds med at Regjeringen nå gir opp.

– På vegne av Mullah Krekar vil jeg si at vi er tilfredse med sakens vending, sier advokat Harald Stabell.

Han minner om at Krekar fremdeles ikke har noen rettigheter i Norge og at utvisningsvedtaket mot han blir stående.

– Når utvisningsvedtaket eventuelt skal effektueres, kan vi bringe saken inn for retten igjen dersom Krekar mener det ikke er trygt nok, sier Stabell.

Aftenposten: Hanssen gir opp – Krekar får bli