Nytt

Utenriksdepartementet arbeider ikke aktivt for å få sendt mullah Krekar ut av Norge, viser en rapport fra den amerikanske ambassaden fra desember 2009. Dette er stikk i strid med forsikringer om at alt blir gjort for å få Krekar ut.

Dette kom frem i et møte mellom den amerikanske ambassaden og en kontakt i Utenriksdepartementets juridiske avdeling
«Norge jobber ikke / ikke aktivt for å få en garanti om human behandling av Ansar al-Islam-figuren Mullah Krekar (også kjent som Najmuddin Faraj Ahmad) fra den irakske regjeringen», står det i dokumentet datert desember i fjor.
«I fravær av en slik garanti kan ikke norske myndigheter gjennomføre den rettslige beslutningen om deportasjon av Krekar til Irak, ettersom Irak praktiserer dødsstraff», slår ambassaden fast.

Rapporten er pinlig for regjeringen. Gang på gang har Krekar stilt regjeringen i forlegenhet med nye provoserende uttalelser, senest i sommer da han truet Erna Solberg på livet.

Rejeringen har hele tiden hevdet at den må ha rettsgarantier fra Irak, og at den arbeider aktivt for å få disse på plass. Rapporten viser at dette er tomme løfter. Regjeringen gjør ingenting for å få Krekar ut. Saken er stilt i bero. Underdirektør Ragnhild Imerslund skylder på den uavklarte politiske situasjonen. Men spørsmålet er: vil det noen gang bli sikkert å sende Krekar tilbake, med de høye krav UD stiller?

Det virker som om utenriksminister Jonas Gahr Støre er mer opptatt av Krekars sikkerhet enn det norske folks.

Gitt at den irakiske regjering gir garantier som Gahr Støre kan si seg fornøyd med, om at han ikke skal utsettes for tortur eller henrettes: Krekar vil aldri kunne gå trygt på Iraks gater. Noen vil før eller siden «knerte» ham. Men er det regjeringens ansvar?

Regjeringen kunne utlevert Krekar til Australia, der han ville fått en betryggende rettsbehandling. Krekars Ansar al-islam sto nemlig bak bomben som drepte journalisten Paul Moran i 2003. Men heller ikke dette har man tatt fatt i. Det kan virke som om Krekar er lavt prioritert. I praksis har Krekar fått livsvarig asyl i Norge.

Wikilekkasjer som Aftenposten offentliggjør viser at regjeringen åpner for utlevering til Australia. Men hvorfor har da ikke noe skjedd? At Krekar fortsetter å true norske politikere viser at han føler seg trygg på at han ikke blir utlevert.

Regjeringen jobber ikke for Krekar-garanti