Kommentar

Krekar igjen

Mulla Krekar går igjen. Mistanken mot ham forsvinner ikke selv om norsk påtalemyndighet har frafalt terrorsiktelsen. Krekar er et tema når USAs justisminister John Ashcroft er i Norge. Norske medier er mest opptatt av å høre om den moralske pekefingeren Norge retter mot USA for fangene på Cuba. Nyhetsbyrået Reuters fanger opp ting som norske medier lar ligge. USA er forferdet over Norges lettsindige omgang med mulige terrorister.

«Diplomats say Washington has been aghast that Oslo has not permanently locked up Krekar, who says Ansar is not a threat. Secretary of State Colin Powell has called his Norwegian counterpart at least twice to express concern.»

Ashcroft har fortrolige samtaler med norske regjeringsmedlemmer om Krekar og Ansar, og sitatet over kan tyde på at nordmennene er blitt hvisket et ord eller to i øret. Norske myndigheter synes ikke å dele USAs bekymring for Krekar og Ansar al-Islam enda Krekar bor her og enda Erna Solberg har kalt ham en trussel mot rikets sikkerhet. Rettssikkerheten er viktigere. Ennå er ikke nordmenn blitt ofre for store terroraksjoner.

Krekars gruppe Ansar al-Islam er igjen aktiv i Irak. Ansar er blant de mistenkte for bomben mot Jordans ambassade, og mot FN-hovedkvarteret. De 150 norske soldatene i Irak er dermed også potensielt truet av Krekars folk. Trusselen er ingen spøk. Nylig ble en antatt al-Qaida-mann pågrepet i Irak i besittelse av 11 bakke-til-luft-raketter, egnet til å skyte ned fly eller brukes mot mål på bakken. Mannen skal ha trent sammen med eller fått opplæring hos Krekars gruppe.

Se Reuters og
LA Times.