Kommentar

Krekars venner

NRK presterer igjen å la kontroversielle personer få komme til orde uten å stille et eneste kritisk spørsmål. Intervjuet i Søndagsavisen var av typen «vi presenterer», der den terrormistenkte mulla Krekar får bruke NRK som mikronfonstativ/talerstol. Har NRK oppgitt sine journalistiske idealer? Det er nesten så en må lure på betingelsen var at det ikke måtte stilles kritiske spørsmål. Han blir for eksempel ikke spurt om Ansar al-Islam som han var leder for. Bare det er oppsiktsvekkende, to dager etter at Ansar al-Islam er blitt mistenkt for terroraksjonen i Bagdad der 17 sivile ble drept.

I Krekars uttalelser var det mer enn nok å gripe fatt i, noe som gjør NRKs behandling av saken enda mer uforståelig. Krekar formelig humrer i skjegget over den norske toleransen, som gjør at terrorister får gå fritt omkring. Krekar setter pris på friheten han nyter i Norge, men avviser i neste øyeblikk sentrale menneskerettsprinsipper som individets frihet og rettigheter.

«Religionsfriheten i Norge står så sterkt at en kan ha et enkelt og problemfritt liv selv om en er fundamentalist.»

Krekar prøver å framstille muslimene som ofre, og sammenligner i fullt alvor muslimenes stilling i verden i dag med jødenes etter holocaust.

«Vår situasjon er den samme som jødenes før 1948.»

«De vestlige landene har seiret over den islamske verden. Muslimene er undertrykte.»

Krekar etterlyser sterke ledere blant verdens muslimer. Som Osama bin Laden eller Saddam Hussein? Spørsmålet blir ikke stilt. Krekar deler muslimene inn i fire grupper: Misjonærene, de politiske muslimene, de som vil endre dagens system uten å bruke våpen, og til slutt jihadis (hellige krigere). Den siste gruppa blir undertrykt både i Europa og i de landene de kommer fra, og vil endre dette med våpen i hånd, sier han. På spørsmål om hva Krekar definerer seg selv som, svarer han jihadi. Rene ord for pengene, men heller ikke her noe oppfølgingsspørsmål.

For et år siden omtalte Krekar bin Laden som en jihadi og en helt. «Det er ingen tvil om det. Osama bin Laden er ærlig og troverdig og disponerer tiden sin til jihad.»

Ingenting av dette finner NRKs intervjuer det verdt å ta opp. Krekars uttalelser til NRK Brennpunkt for et år siden synes også å være glemt. Der nektet Krekar å ta avstand fra terrorangrepet mot USA 11. september 2001, for så å tilføye at Norge vil lide om norske myndigheter støtter krigen mot islamsk terrorisme. Den gang uttalte nestleder i Stortingets utenrikskomite Inge Lønning: «Det er underlig at han ikke ser at han setter seg i en merkverdig situasjon med sine uttalelser, hvis han samtidig gjør krav på norske rettigheter.»

Menneskerettsorganisasjoner som Amnesty har krevd at Krekar måtte etterforskes av norsk politi. Men i sommer frafalt Økokrim siktelsen om terrorisme, fordi det ikke var funnet bevis. Denne avgjørelsen etterlater også mange spørsmål. To måneder før terrorsiktelsen ble frafalt varslet Økokrim at de ville reise til Nord-Irak for å etterforske saken, etter at en tidligere medarbeider av Krekar hadde sagt at Krekar hadde hatt kontakt med Osama bin Laden og mottatt penger fra al-Qaida. Reisen til Nord-Irak ble ikke noe av. Krekar har varslet injuriesak mot Carl I. Hagen fordi Hagen har kalt Krekar terrorist.