Danmarks justitsminister ønsker via særlige avtaler å kunne utvise terrormistenkte til stater som utøver torturen ønsker via særlige aftaler at kunne udvise terrormistænkte til stater, der udøver tortur. Forslaget har bred støtte i det danske folketinget, der både Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har erklært seg positive overfor de omstridte utvisningsavtalene.

For at løse problemet med terrormistænkte udlændinge i Danmark, som ikke kan udvises af frygt for tortur i hjemlandet, satser justitsminister Lene Espersen (K) nu på at få gennemført en omstridt ændring af dansk retspraksis. Ministeren er parat til at udvise til såkaldte »torturvenlige« stater – blot hun får en diplomatisk forsikring for, at hjemlandet ikke bruger tortur.

»Vi vil nu undersøge, hvor farbar den vej er, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg håber, at vi får den mulighed,« siger Lene Espersen, der understreger, at regeringen afventer et ekspertudvalg, før beslutningen træffes.

Utvalget som skal granske reglene for såkalte administrative utvisninger ble nedsatt for 14 dager siden. Etter arbeidet håper justisminister Lene Espersen å kunne inngå særlig avtaler, som innebærer at myndighetene i landene som skal motta de utviste garanterer at de ikke blir utsatt for tortur eller annen mishandling.

Slike diplomatiske forsikringer som allerede anvendes av flere EU-land, er blitt skarpt kritisert av FN, Europarådet og Europa-Parlamentet. Menneskerettighetsorganisasjoner advarer kraftig mot de mulige utvisnings-avtalene:

Men disse diplomatiske forsikringer, der allerede anvendes af flere andre EU-lande, kritiseres skarpt af FN, Europarådet, Europa-Parlamentet og menneskerettighedsorganisationer. Kritikerne henviser til sager, hvor udviste er blevet tortureret trods en diplomatisk forsikring.

»Der er tale om en falsk garanti, som er designet til at give en illusion om korrekthed, når demokratiske samfund udviser terrormistænkte til lande, der er kendt for at bruge tortur. Den slags bør Danmark, der er kendt som et foregangsland i kampen mod tortur, afholde sig fra,« siger generalsekretær i Amnesty International, Lars Normann Jørgensen.

For øjeblikket er to irakere, som Danmark ikke kan udvise pga. frygt for tortur, kommet på tålt ophold. Desuden kan de de to tunesere, som PET mistænker for planer om at myrde

Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, af samme grund heller ikke umiddelbart udvises.

Etter et møte med representanter for EU opplyste forøvrig Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen om at Norge gir opp forsøket på å inngå samme type avtale med Irak for å få effektuert utvisningen av Krekar, som er utvist fordi han ansees som en fare for rikets sikkerhet.

Berlingske Tidende: Lene E. vil udvise til torturstater

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.