Nytt

Danske krisesentre og politi melder om en markant økning i antallet saker hvor innvandrerkvinner frykter for å bli utsatt for æresrelatert vold, skriver Berlingske.

Det skjer samtidig med at dansk høyesterett skal ta stilling til strengere straffer for de dømte i Ghazala-saken enn det som ble utmålt i juni 2006.

Den danske regjeringen har hittil motsatt seg å innføre en særlig paragraf som omfatter tvangsekteskap, men åpner nå for å revurdere forslaget, da krisesentrene mener at det generelle forbudet mot tvang ikke er tilstrekkelig:

– Det er klart, at når en anklager, som har været inde i den slags sager, kommer med det forslag, er jeg selvfølgelig lydhør over for at se på sagen. Så hvis Rigspolitiet kommer til mig med en anbefaling, vil jeg kigge på det igen. Når jeg tidligere har været skeptisk, skyldes det, at vi allerede i dag har lovgivning, som gør, at det er ulovligt at tvinge folk til ægteskab,« siger justitsminister Lene Espersen.

Ministeren henviser til straffelovens paragraf 260, der kan give bøde og op til to års fængsel for ulovlig tvang. Men paragraffen nævner ikke tvangsægteskaber specifikt, og f.eks. flykapring er tidligere blevet udskilt af netop den paragraf og kriminaliseret selvstændigt.
Det har de gjort i Norge, og der har de haft held til at få dømt en far og en bror for at have tvunget en pige til at blive gift. Og de fik meget lange fængselsstraffe.

Dersom regjeringen snur vil det utløse tverrpolitisk støtte for innføringen av et direkte forbud mot tvangsekteskap. Sosialdemokrater og radikale i Danmark fremmet ønske om en slik paragraf i 2005:

– Ved at skrive det ind i straffeloven ville man også kunne straffe dem, der udsætter folk for det her pres. Hvad får man i dag for at tvinge sin datter til at blive gift? Det får man ingen straf for. Man får kun straf, hvis man går videre og begår en ugerning mod kvinden eller hendes ægtefælle, siger retsordfører Karen Hækkerup (S).

Integrasjonsminister Rikke Hvilshøj avviste imidlertid forslaget i 2006, men de nye opplysningene fra krisesentre og politi har medført andre signaler fra den sittende regjeringen i Danmark.

Berlingske Tidende: Regeringen åbner for lov mod tvangsægteskaber