Nytt

Den danske regjeringen vil forby vielser inngått etter islamske sharia-lover. Regjeringen sidestiller sharia-vielser med tvangsekteskap, og legger i dag frem en rekke tiltak for å få bukt med den uønskede praksisen. Ett av forslagene er å utvise imamer som forretter slike vielser.

Det er i forveien straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap, men religiøse vielser er ikke juridisk gyldige og omfattes dermed ikke av straffeloven. Det ønsker den sosialdemokratiske regjeringen å gjøre noe med:

– Vi sidestiller denne form for religiøse vielser med tvangsægteskaber, siger justitsminister Morten Bødskov (S) til TV2 Nyhederne.

Imamerne skal udvises

I forvejen kan man straffes med fængsel i op til fire år for at tvinge nogen til at indgå ægteskab.

De religiøse tvangsægteskaber – uden borgerlig gyldighed – er imidlertid ikke omfattet af loven, men det vil regeringen nu lave om på.

Regeringen vil også stille de imamer, der står bag tvangsvielserne, til ansvar. Derfor foreslår man, at de muslimske præster skal kunne udvises af Danmark.

Sosial og integrasjonsminister for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup, sier at regjeringens hensikt er å sikre alle menneskers rett til frihet:

– Alle skal have de samme rettigheder, når man bor i Danmark. Så er det altså ligegyldigt, om man har muslimske forældre. Man skal have de samme frihedsrettigheder, siger hun.

Over for Berlingske uddyber ministeren, at man «aldrig nogensinde skal blive tvunget ind i et ægteskab imod sin egen vilje»:

– Derfor har vi nu lavet en strategi, der skal klæde fagfolk på, så de kan hjælpe de unge, og vi giver mulighed for, at vi kan udvise imamerne, hvis de vier folk imod deres vilje.

– Vi ændrer straffeloven, så man også kan straffes, hvis man har tvunget nogen til at indgå et religiøst ægteskab, selvom det ikke har gyldig lovlighed, siger Karen Hækkerup til Berlingske.

Dansk Islamisk Center skal i følge TV2 hilse regjeringens forslag velkommen.

I juli 2011 kom det for øvrig frem at imamer forretter islamske vielser av mindreårige og det daværende regjeringspartiet Venstre foreslo å utvise de ansvarlige imamene. I tillegg åpnet partiet for å frata trossamfunn vigselsrett dersom en av deres imamer uten myndighetenes og lovlige vergers viten forretter vielser med mindreårige. Sharia-ekteskap er ikke offisielt gyldige, men oppfattes likevel slik i muslimske miljøer.

»Børn har ingen mulighed for at gennemskue, om et ægteskab er juridisk bindende eller ej, og de risikerer derfor at blive fanget i voldelige, undertrykkende og socialt kontrollerede ægteskaber,« lyder det fra Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen.

En rapport fra det danske Socialforskningsinstituttet (SFI) viser at jenter helt ned i 15 års alder blir viet av imamer. Avisen Berlingske Tidende har avslørt flere tilfeller av sharia-vielser, blant annet ett hvor den aktuelle piken bare var 14 år. Parene består ofte av en etnisk dansk jente under 18 år og en litt eldre muslimsk mann. Det begynner typisk som et vanlige kjæresteforhold, men for å få aksept fra mannens foreldre, og å få lov til å ha sex med hverandre, blir paret viet av en imam. Det hender også at familiene opprettholder den lave ekteskapsalderen som finnes i deres opprinnelige hjemland.

SFI sier at det både er vanskelig og farlig for jentene å bryte ut av sharia-ekteskapene. Flere jenter som har forsøkt er blitt utsatt for vold og trusler.

Det daværende opposisjonspartiet Socialdemokraterne var enige i at sharia-ekteskap må bekjempes, men mente da at veien å gå var dialog med imamer og formelle muslimske organ:

»De bilder folk ind, at de er gift, og det er de ikke. Man kan sige, at de lyver, men skal man smides ud for at lyve?« spørger Karen Klint (S), der er kirkeordfører og sidder i Folketingets integrationsudvalg.

Velsignelse, ikke vielse
»Formelt er der tale om, at imamerne foretager en velsignelse, men det er ikke en gyldig vielse. Jeg er i et dilemma om, hvorvidt vi skal bruge juraen på noget, der ikke er juridisk bindende,« siger Klint, som gerne vil afvente en ny rapport fra SFI, der skal afdække problemets omfang.

Jyllands-Posten: Regeringen: Sharia-vielser skal forbydes