Regjeringspartiet Venstre foreslår å utvise imamer som foretar islamske vielser av mindreårige. I tillegg skal trossamfunn kunne miste sin vigselsrett dersom en av deres imamer har foretatt ulovlige vielsesritualer. Utvisning er et av flere foreslåtte tiltak for å bekjempe såkalte sharia-vielser, hvor imamer uten myndighetenes og lovlige vergers viten vier mindreårige. Sharia-ekteskap er ikke offisielt […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.