Politidirektoratet og Justisdepartementet skulle ha lagt frem en foreløpig straffesaksrapport for 2009 på en pressekonferanse 28. juli, men samme dag avlyste Politidirektoratet pressekonferansen på grunn av sykdom.

Rapporten er basert på politiets strafferegister, STRASAK, og sammenligner første halvår i 2009 med samme periode de siste 5 årene. Rapporten viser at mens det er færre anmeldelser totalt, øker anmeldelser for grov vold, voldtekt og vinningsforbrytelser kraftig og færre saker blir oppklart:

Samtidig har antallet anmeldelser for seksualforbrytelser økt med 32,5 prosent, ran og utpressing med 34,2 prosent, og grove ran har økt med hele 51,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2005.

– Dette er både hårreisende og skandaløst. Regjeringen virker å være helt handlingslammet, og den manglende handlekraften går på bekostning av innbyggernes sikkerhet, sier leder Siv Jensen i Fremskrittspartiet til ABC Nyheter.
– For dårlig

Opplysningene fremkommer i en foreløpig straffesaksrapport av Politidirektoratet som ABC Nyheter besitter. Denne viser statistikk over anmeldte lovbrudd første halvår 2009, sammenlignet med samme periode de siste fem årene.

Mens bruken av grov vold skyter til værs, stuper det totale antallet oppklarte forbrytelser, fra 38,5 til rekordlave 34,9 prosent. Dette til tross for at langt færre forhold blir anmeldt til politiet.

Bare seks av syv av de totalt 132.203 anmeldte forbrytelsene i løpet de seks første månedene i 2009 blir oppklart. Oppklaringsprosenten har kun gått opp på området miljøforbrytelser.

Høyreleder Erna Solberg mener straffesaksrapporten er en katastrofe for regjeringen, og at justisminister Knut Storberget bør forlate sin post:

– Det er regjeringen som har hatt ansvaret for å føre justispolitikken, og denne har ført til at unødig mye politikraft har blitt bundet opp til administrasjon og andre oppgaver som vi i FrP mener skulle ha vært benyttet til operativ tjenester og oppklaring av forbrytelser.

– Knusende dom

Fredag sa justisministeren til TV2 at kriminalstatistikken går rett vei og at byene er blitt tryggere. Uttalelsen har fått Høyreleder Erna Solberg til å se rødt.

– Dette er en grov bløff han har forsøkt seg på gjentatte ganger. Statistikken viser at volden er blitt langt hardere.

– Den nye rapporten er en katastrofe for regjeringen, og en knusende dom over Storbergets periode som justisminister, sier Solberg til ABC Nyheter.

– Det blir en hard jobb for en ny regjering å snu denne utviklingen da de kriminelle miljøene de siste årene har fått fritt spillerom til å blomstre på ny.

– Men for å få bukt på problemet, må man i første omgang fjerne en justisminister som bløffer når det passer ham, sier Erna Solberg.

Straffesaksrapporten vil i følge ABC Nyheter bli offentliggjort i løpet av denne uken, etter at den har blitt korrigert for feilrapportering fra et politidistrikt:

Holtan innrømmer at rapporten ABC Nyheter besitter, etter planen skulle ha blitt benyttet ved pressekonferansen 28. juli, hvor blant annet justisminister Storberget skulle stille.

– Det kan virke som direktoratet forsøker å utsette offentliggjøringen av rapporten. Knut Storberget vil trolig ikke slippe ut disse tallene nå, midt i valgkampen. Jeg vil kreve svar fra justisdepartementet for omstendighetene rundt denne rapporten, sier Erna Solberg.

ABC Nyheter: Seks av syv saker blir ikke oppklart

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂