Politimesteren i Oslo tåkelegger sannheten om unge og kriminalitet. Slik spiller Ida Melbo Øystese hasard med folks tillit til en svært viktig samfunnsinstitusjon.

Volden øker dramatisk i Oslo: I første halvår var antall voldsanmeldelser mot barn over 70 prosent høyere enn i fjor.

Dét vil imidlertid ikke politimester Øystese fortelle deg.

Politimesterens versjon er at antall anmeldelser mot barn økte med 18 prosent i første halvår. Dette gjelder altså den totale kriminaliteten. Øystese unnlater behendig å opplyse at voldsanmeldelsene økte med mer enn det dobbelte: 40 prosent.

Det tallet fremkommer når årets tall sammenlignes med årene før pandemien. Sammenligner man derimot første halvår i år med samme periode i fjor, er økningen på sjokkerende 70 prosent, avslører Dagbladet.

Høyt spill

Oslos politimester spiller et høyt spill. Hun fikk berettiget kjeft for å bagatellisere det faktum at Oslos unge voldsutøvere typisk har innvandrerbakgrunn. Øystese mente det var uviktig, etnisitet hadde «mindre betydning», for et stort flertall av dem var jo født i Norge.

Slik opphevet Øystese betydningen av kultur: De er født her, ergo er de som alle andre nordmenn.

De er «våre sårbare barn».

Politiets besvergelse når volden eskalerer: – Det er våre ungdommer

På Dagsnytt 18 kaptes politimesteren og byrådsleder Raymond Johansen om hvem som kunne si «våre barn» og «sårbare barn» flest ganger.

I politimesterens språk dreier dette seg om fattigdom og sosiale faktorer.

Med andre ord: De svinger macheten, skyter, dreper og voldtar fordi de er fattige.

Og bor trangt.

Tåkelegger og villeder

I en kronikk i Politiforum slår politimester Øystese tilsynelatende alarm om kriminalitetsutviklingen blant barn i hovedstaden. Hun forteller imidlertid bare halve sannheten.

Det er ikke å lyve, men det er definitivt å tåkelegge, villede.

La oss se på tallene.

Ifølge Øystese er økningen i antall anmeldelser mot barn i Oslo på 18 prosent i første halvår i år, sammenliknet med snittet av tre pre-pandemiår (2017–2019).

Dagbladet har imidlertid bedt om innsyn i hele tallmaterialet, som viser et langt mer dramatisk bilde, særlig for vold.

Når avisen gjør som politimesteren og sammenligner med årene før pandemien, viser det seg at voldsanmeldelser har økt langt mer enn snittet på 18 prosent; økningen er på 41 prosent.

Snittet for alle voldsanmeldelser i årene 2017–2019 (første halvår) var på 323, mens tallet er 457 i 2023. Tallene viser anmeldelser der gjerningspersonen er under 18 år.

Anmeldelsene fordelt på forskjellige kategorier lovbrudd gir følgende bilde (snittet av første halvår i årene 2017–19 sammenlignet med første halvår i år):

Fysisk vold har økt med 40 prosent. I absolutte tall fra 178 til 249.

Vold mot offentlig tjenesteperson har økt med 37 prosent, fra 65 til 89.

Trusler har økt med hele 50 prosent, fra 76 til 114.

Pandemien

2019 var for øvrig et år med svært stor økning i antall anmeldelser i forhold til tidligere år, skriver Dagbladet, men 2023 ligger langt over 2019 i alle voldskategorier, bortsett fra vold mot offentlig tjenesteperson, der det er stabilt.

I tillegg kommer altså at økningen fra i fjor er på hele 70 prosent.

70 prosent!

Grunnen til at politimesteren sammenligner med pre-pandemi-årene, og ikke fjoråret, er åpenbar: Pandemiårene var spesielle. Mange kategorier av kriminalitet gikk kraftig ned. Men da er det grunn til å minne om at smitteverntiltakene ble opphevet 12. februar i fjor.

Man kan derfor argumentere for at sammenligningen med fjoråret bare i mindre grad kan sies å være misvisende.

– Arbeiderpartiet bagatelliserer

Høyres ordførerkandiat i Oslo Eirik Lae Solberg legger ansiktet i bekymrede folder og sier oppskriftsmessig at kommunen ikke gjør nok for å forebygge vold blant barn og unge.

– Dette kan ikke bagatelliseres, slik jeg opplever at Arbeiderpartiet dessverre gjør. Vi må våge å ta en fordomsfri debatt om vi skal ty til mer tvang i oppfølgingen av unge voldsgjengangere, slik politimesteren nå inviterer til, sier Lae Solberg til Dagbladet.

Lae Solberg har noen gode kort på hånden, for Oslo har utviklet seg svært negativt under Raymond Johansens styre: Antall voldsanmeldelser mot unge er vesentlig høyere i første halvdel av 2023 enn i hele 2015, som var det siste året Høyre styrte Oslo.

I 2015 var det totalt 361 voldsanmeldelser mot barn under 18 år. Bare i første halvår i 2023 var det 457.

Stakk av fra barnevernet

I kronikken i Politiforum nevner politimester Øystese et eksempel på politiets maktesløshet i møte med unge kriminelle:

Nylig pågrep vi en 16 år gammel gutt. Han hadde på seg en 8 mm startpistol med skarpe skudd i. En slik pistol kan enkelt gjøres funksjonell. Han ble pågrepet og kjørt i arresten.

Fordi det skal svært mye til for å sette barn i arrest og for å varetektsfengsle barn, ble gutten i stedet overlevert til barnevernsinstitusjonen der han bodde.

Han rømte fra dem i bilen på vei ut av Oslo.

Prekær situasjon

Oslos politimester ser nok problemene hovedstaden står overfor. Hun har tross alt et rikt tilfang av informasjon om stoda.

Desto mer kritikkverdig er det at hun ser det som sin oppgave å feie fakta under teppet. To ganger den siste uken har hun demonstrert sin vilje til å tåkelegge fakta om den eskalerende volden i Oslo.

At politimesteren i Norges hovedstad på denne måten spiller hasard med folks tillit til politiet, er svært alvorlig.

At hun gjør det i en situasjon med skremmende kraftig vekst i knivstikking og skyting på åpen gate, gjør situasjonen direkte prekær.

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.