Politimesteren i Oslo lyver når hun får spørsmål om hvem som begår kriminalitet i byen. Ida Melbo Øystese insisterer – på tvers av politiets egen statistikk – på at etnisitet ikke har særlig betydning. Hun foretrekker å kalle de kriminelle «sårbare barn».

I beste sendetid, på direkten på NRK Dagsrevyen, lyver Oslos politimester om kriminaliteten i Oslo.

Etter masseslagsmålet på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup tirsdag, og et tilsvarende slagsmål ved Oslo S dagen i forveien, var Øystese onsdag gjest i Dagsrevy-studioet.

– Født i Norge

Politimesteren hevder at etnisitet har «begrenset betydning», og peker på at 75 prosent av gjengangerne blant de ungdomskriminelle er født i Norge.

Rapporten hun refererer til, viser derimot at 70 prosent var født i Norge. Det er en ubetydelig feil; det viktige er dette: Rapporten dokumenterer at 77 prosent av gjengangerne hadde innvandrerbakgrunn.

Krever svar fra justisministeren: – Bevisst desinformasjon fra politiet i Oslo

Oslo politidistrikt utarbeider årlige rapporter om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo, den såkalte Salto-rapporten.

Salto: Sterkt overrepresentert

Av fjorårets Salto-rapport fremgår det at unge med innvandrerbakgrunn var sterkt overrepresentert i krim-statistikken:

Minoritetsbakgrunn var en hyppig forekommende bakgrunnsfaktor som så ut til å gi en ekstra risiko for ungdom med gjentatt kriminalitet. Blant de i vårt utvalg, hadde mer enn tre fjerdedeler innvandrerbakgrunn ved at de enten selv hadde innvandret eller var barn av innvandrere. Andelen var størst i gruppen av ungdommer med gjentatte lovbrudd over flere år. Ulike land var representert, men mange hadde bakgrunn fra Afrika og Asia.

Rapporten tallfester overrepresentasjonen:

Å være ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo var blant bakgrunnsfaktorene som ser ut til å gi en ekstra risiko for gjentatt kriminalitet. I utvalget av 341 unge med gjentatt kriminalitet var 70 % født i Norge og 83 % hadde norsk statsborgerskap. Hele 77 % (262) hadde innvandrerbakgrunn ved at de selv hadde innvandret eller, oftere, var barn av innvandrere.12 Dette er en betydelig høyere andel enn for den bosatte befolkning, i Oslo kommune er innvandrerandelen i barnebefolkningen drøyt 35 %.

Hvorfor lyver politimesteren?

Hvor har så politimesteren det fra at etnisitet har «begrenset betydning»?

Forveksler hun «født i Norge» med «etnisk norsk»?  Ikke godt å si, men det er lett å fastslå at politimester Øystese er totalt på villspor i sine uttalelser til NRK. Politiet i Oslo vet utmerket godt hvem som begår alvorlig kriminalitet i byen. Menige politifolk vet det, fordi de ser det på jobb hver dag. Ledelsen vet det, om ikke annet så fordi de kan lese det ut fra statistikker og rapporter de selv har bestilt.

Så hvorfor lyver politimester Øystese?

Politisjef om økende vold i Oslo øst: – Det er vår egen ungdom som utøver volden

Dagsrevyens intervju

NRK Dagsrevyen ble onsdag avviklet av nyhetsankerne Åsa Vartdal og  Chetan Rastogi. Det var Rastogi som intervjuet politimesteren:

– Hvem er disse ungdommene, Ida Melbo Øystese?

– Dette er sårbare barn og unge i alderen 13 til 18 år. Vi har god oversikt over disse ungdomsmiljøene, og vi er tett på. Og det viser jo hendelsen i går, på Norway Cup, der tok det 30 sekunder fra vi fikk melding om hendelsen til vi startet håndteringen av den.

– Konkret, hva slags etnisitet, hvor kommer disse fra i Oslo?

– De kommer fra ulike bydeler i Oslo, og … eh … vi foretok en undersøkelse i fjor som viser at 75 prosent av dem som begår gjentatt ungdomskriminalitet, de født i Norge. Så etnisitet har nok bare begrenset betydning akkurat i dette spørsmålet.

– Men kan dere se at det er de samme områdene i Oslo mange av dem kommer fra, hvor det er snakk om masseslagsmål?

– Det er ulike områder de kommer fra, vi ser at mest ungdomskriminalitet skjer i sentrum, men den begås gjerne av ungdom som kommer fra andre bydeler. Og bydeler i de østlige strøkene er størst representert i forhold til ungdommene, men vi ser dessverre også utfordringer i de vestlige bydelene.

– Dere sier dere har god kontroll, men likevel skjer det jo, det er masseslagsmål med jevne mellomrom. Hva gjør dere konkret for å ha kontroll på dette?

– I forlengelsen av denne saken så har vi samtaler med hver og en av de ungdommene som er involvert. Og så er det et godt spørsmål; hva skal vi gjøre for å hindre at dette skjer igjen. Og da jobber vi tett med kommunen, og har god dialog med barnevernstjenesten, helse og skole. Men det er vår oppgave som samfunn å ta vare på disse sårbare barna. Mange er under den kriminelle lavalder. Samtidig er det viktig for meg å understreke at når du begår alvorlig kriminalitet, selv om du er et sårbart barn, så må det få konsekvenser. Jeg tenker at vi trenger en debatt: Har vi de rette verktøyene for å sørge for at disse barna får adekvat hjelp og oppfølging?

Politiets besvergelse når volden eskalerer: – Det er våre ungdommer

Utillatelig slapp journalistikk

Det synes åpenbart at Chetan Rastogi var dårlig forberedt på politimester Øysteses løgnaktige svar om at etnisitet bare har «begrenset betydning». Hadde han gjort et minimum av research og forberedelser, ville ikke Øystese kunnet slippe så lett.

Dermed blir både Øystese og NRK stående i gapestokken. Øystese på grunn av sine blatante løgner, NRK på grunn av sin utillatelig slappe, ukritiske journalistikk.

Hva er vitsen med å bevilge NRK over seks milliarder skattekroner hvert år, dersom de ikke klarer de enkleste journalistiske oppgaver?

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.