Nytt

Tidligere i år lovet Stoltenberg-regjeringen flere grensekontroller for å redusere asylveksten, stanse ulovlig innvandring og kriminalitet, men hittil i år er 0.1 prosent av alle utlendingene som kommer til Norge blitt sjekket i stikkontroller. Èn eneste mann fra Politiets utlendingsenhet (PU) jobber daglig med å utføre grensenære kontroller mellom Norge, Sverige og Finland.

Justisminister Knut Storberget ønsker ikke å kommentere saken:

–Det strømmer på av alle kategorier. Hittil i år har jeg pågrepet 289 personer, alt fra organiserte kriminelle til enslige røvere. I tillegg er det mye asylsøkere, med og uten ID-papirer, sier politiinspektør Steen Dalgaard Nielsen. Under en av kontrollene stoppet han en liten varebil med 12 rumenere sammenstuet.

I fjor lovet justisminister Knut Storberget og statsminister Jens Stoltenberg økt innsats for å stoppe ulovlig innvandring. Ett av tiltakene var flere stikkprøver langs grensen, for å oppdage menneskesmugling, kriminalitet og ulovlig innvandring. «Antallet grensenære kontroller skal økes», lovet regjeringen.

Et år senere viser det seg imidlertid at det stikk motsatte er tilfelle. I en rapport fra Politidirektoratet heter det at «Det har blitt gjennomført færre kontroller det siste halvåret på grunn av bemanningssituasjonen»:

«Politiets utlendingsenhet har hatt to polititjenestemenn som har foretatt grensenære kontroller hovedsakelig i Østfold og Follo».

Den ene ble pensjonert i april. Dermed er det bare en tjenestemann igjen i Politiets utlendingsenhet – og det er politiinspektør Steen Dalgaard Nielsen.

–Satt på spissen kan du si at jeg er den eneste som på heltid utfører grensenære kontroller fra Svinesund til Riksrøysa. I praksis jobber jeg i Follo og Østfold fra Svinesund til Rømskog, sier Nielsen.

Ingen oversikt

Etter innføringen av Schengenavtalen kunne ikke politiet gjennomføre grensekontroll overfor borgere fra EU-land. Politiet har imidlertid lov til foreta stikkprøver som ledd i utlendingsarbeidet, med bistand fra Politiets utlendingsenhet.

Politidistriktene har imidlertid ikke rapportert om noen grensenære kontroller.

«Rapporteringen fra politidistriktene er mangelfulle på dette området. Det er derfor vanskelig å få et samlet inntrykk av om det har vært en økning av antall grensenære kontroller», ifølge rapporten.

Hittil i år har det vært omtrent 4,8 millioner utlendinger på besøk i Norge. I samme periode har PU – representert av politiinspektør Nielsen og hans nå pensjonerte kollega – tatt stikkprøver av 6000 personer. Det utgjør rundt 0.12 prosent av alle utlendinger som har kommet til Norge i løpet av 2009:

–Jeg kjører dit jeg ønsker å ha en kontroll, og har tett kontakt med tollvesenet, Statens vegvesen og det lokale politidistriktet. Vi kan sjekke busser, privatbiler eller gå om bord på toget på vei til Halden. Er det noen som ikke fyller kravene, så tar vi dem av, fatter et bortvisningsvedtak og fører dem tilbake til Sverige. De som sier de vil søke asyl, kjører jeg til Politiets utlendingsenhet, sier Nielsen.

Skjuler ID

Når utlendinger kommer til grensekontrollen, har 85 prosent med seg identitetspapirer. Men når de søker om asyl noen dager senere, er det bare fem prosent som har papirer. Dette var en av årsakene til at Regjeringen varslet flere grensekontroller.

Andre saker er asylsøkere på vei til ferie i hjemlandet, samtidig som de venter på at norske myndigheter skal avgjøre deres asylsøknad som er begrunnet med at de er på flukt fra det samme hjemlandet de akter å feriere i.

Politidirektør Ingelin Killengreen sier at flere grensenære kontroller står høyt på agendaen.

Hun understreker at politiet også gjennomfører andre kontroller som en del av den ordinære virksomheten.

–Både gjennom de spesifikke innrapporteringene til Politiets utlendingsenhet PU og gjennom løpende kontakt med politidistriktene, registrerer vi økning – og ikke nedgang- på grensenære kontroller, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en e-post til Aftenposten. Hun viser til at Regjeringen har bevilget penger til økt innsats i 2010, og at politiet i Østfold allerede har fått fullmakt til å kunngjøre stillinger.

Høy prioritet.

–Dette er og har vært et viktig område som de berørte politidistriktene er pålagt å gi høy prioritet, sier Killengreen.

Politiets utlendingsenhet mener det blir «feil å konkludere med at det er færre grensenære kontroller». Ifølge PU har bistanden til politidistriktene økt fra 107 kontroller i 2007 til 154 hittil i år.

–Av rapporten fremgår at nedgangen i kontrollvirksomheten gjaldt bare det siste halvåret, og bare i Østfold og Follo politidistrikt alene, grunnet bemanningssituasjonen, som skyldtes at en tjenestemann gikk av med pensjon. Jeg kan nå tilføye at nedgangen i realiteten gjaldt bare i Østfold politidistrikt.

Det fremkommer for øvrig også i rapporten at rapporteringen fra politidistriktene var mangelfull, og at det derfor er «vanskelig å få et samlet inntrykk», sier avdelingsdirektør Ole Johan Heir i PU.

Etter at Aftenposten fikk innsyn i Politidirektoratets rapport har fire ulike informasjonsmedarbeidere, to avdelingsdirektører og diverse andre saksbehandlere i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet blitt satt til å følge opp mediekontakten.

Aftenposten: Norskegrensen er Nielsens ansvar