Sakset/Fra hofta

Det er lang ventetid på å få nytt pass flere steder på Østlandet. Justisdepartementet har for lenge siden bestemt at antall passkontor i Norge skal halveres til kun 77. Det er 65 passkontorer som legges ned. På Østlandet stengte følgende lensmannskontor og politistasjoner med virkning fra 28. januar 2019:

  • Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor
  • Ullensaker lensmannskontor
  • Aurskog-Høland lensmannskontor
  • Nittedal lensmannskontor
  • Lørenskog lensmannskontor
  • Indre Østfold politistasjon (Askim)

Her er full oversikt for hele landet av alle passkontor som beholdes eller stenges.

Idag skriver VG: Passkrise på Østlandet: – Folk står i kø fra klokken syv og tidligere

Dette kom visstnok ikke uventet. Politiet sier at dette er et ganske fast mønster:

– Årlig pleier det å være økende pågang fra rett over nyttår, så dette er et ganske fast mønster, sier Bekim Olomani, avsnittsleder på passavsnittet i Oslo politidistrikt, til VG.

På Grønland politistasjon i Oslo er det per nå ingen ledige timer for å bestille pass de neste 60 dagene.

Politiet er imidlertid ikke helt enige med seg selv om hvor normalt dette er på denne tiden av året:

Leder for utlending forvaltning i Sør-Øst politidistrikt, politiinspektør Torill Sorte sier til VG at det ikke pleier å være så stor pågang på denne tiden av året.

Og ingen nevner samtidig at antall passkontorer skal halveres. Det dreier seg om ombygning, sier politiinspektør Torill Sorte.

– Hos oss skyldes nok den store pågangen ombygning, og det gjelder nok store deler av landet. Vi håper det kommer på plass så fort som mulig, sier Sorte.

Ombygningen skyldes de nye ID-kortene for å reise passfritt innen EU. Norge er et av de få landene som enda ikke har greid å få disse på plass. I 2007 ble det i en rapport fra Justis- og Politidepartmentet anslått at det ville koste 14 millioner kroner å innføre et nytt, nasjonalt ID-kort. 12 år etterpå har kostnadene økt til 700 millioner.

Dette ble dyre kort.

For å få et norsk ID-kort («EU-pass») må man ha nytt norsk pass først.

De nye passene skal inneholde biometriske data, noe som kobler person og pass sammen i større grad. Dette for å forhindre at mennesker som har tilegnet seg norske pass på falsk grunnlag kan benytte disse.

Det er mange som må ha nytt pass, og ikke bare på grunn av nytt ID-kort. Bankene krever nå passlegitimering med oppmøte hvis man vil ha ny kodebrikke. Så de som ikke reiser så mye utenlands og ikke har gyldig pass, må nå skaffe seg det for å få ny kodebrikke (ikke alle vil gjøre seg dønn avhengige av mobilen).

Det er altså ikke nok at man har vært bankkunde i 40 år. Nå er bankene usikre på hvem kundene er. Jeg har selv blitt fortalt av min bank at jeg må innom der og med pass neste gang jeg er i Norge. Men jeg har altså kun vært kunde der i 46 år, så det er jo forståelig at jeg kan være noen helt andre nå. For det er slik det er blitt i det globale samfunnet. Ansiktsløst og upersonlig. Den lokale banken er nedlagt og ingen aner hvem du er. Da må alt bevises og kontrolleres. Tillitsamfunnet er en saga blott og ingen kan bruke sunn fornuft. Det minner meg om da vi norske studentene sto i kø i Frankrike for å sjekkes for tuberkulose sammen med alle fra Afrika. Vi kom fra «utenfor EU».

Det mistes og «mistes» årlig rundt 34.000 pass i Norge. Norske pass er populære i utlandet for de som vil forsøke å komme se inn ulovlig. Det er nok å ligne på bildet. Erfaringen fra det enorme førerkortjukset viser at det er mange i Norge nå som ligner på hverandre. Sakene er så store at rettsalen ikke har plass til alle. De mest sentrale i førerkortjukset har somalisk opphav, skriver NRK.

Om de nye ID-kortene, skrev Aftenposten:

– Prosjektet har ikke vært planlagt godt nok fra starten. Samtidig har det vært for dårlig styring fra Politidirektoratet og for dårlig oppfølging fra departementet. Det har gjort at det har tatt lang tid før man har sett problemene, sa daværende justisminister Sylvi Listhaug til VG i mars, men hverken Listhaug eller Politidirektoratet ønsket den gang å si hvor mye dyrere det hele ville bli.

Nå er Tor Mikkel Wara den sjette justisministeren som får ansvaret for prosjektet siden planene først kom på bordet i 2007.

I revidert nasjonalbudsjett kommer det også frem at kostnadsøkningen må dekkes innenfor politiets vanlige driftsbudsjett. Det betyr at pengene må tas fra andre formål politiet har planlagt å bruke penger på.

Så rot og rør og elendig prosjektstyring skal dekkes innenfor politiets vanlig driftsbudsjett. Da blir det vel færre politi til å ta seg av de voldtatte og knivstukne, vil en tro. Alt henger sammen med alt, som det en gang ble sagt. Vi aner ikke hvem som kommer inn til landet lenger, så «grensekontrollen» skjer i banken. Det var en del ting som var enklere før.

Ola Normann og Peder Ås forsvant for lenge siden. Nå forsvinner også «Kari Nordmann». Nytt norsk pass har også samisk tekst.

VG

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!