Nytt

Etter et krisemøte med Justisdepartementet og Nav innrømmer arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at rumenske tiggere kan få trygd i Norge ved gatesalg av magasinet til Folk er Folk.

-Hvis de har en fast jobb og blir i Norge, skal vi selvsagt behandle dem på ordentlig måte, og de blir medlem av Folketrygden, sier Bjurstrøm (Ap) til VG. Og hun bekrefter at en slik jobb kan være salg på gata av blader med provisjonslønn. Hun arresterer dermed den tidligere uttalelsen til sin statssekretær Gina Lund (Ap) som har avvist aktivist Bjønnulv Evenruds påstander om at romfolk kan få støtte fra Nav dersom de blir selgere av Evenruds gatemagasin Folk er Folk.

Striden har stått om det såkalte registreringsbeviset som EØS-borgere må ha fra politiet for å få opphold i Norge. Kravet for å få et slik bevis er at man har en lovlig arbeidskontrakt. Og utlendingsmyndighetene, Utlendingsdirektoratet (UDI), har ingen absolutte krav til arbeidstid og inntektsstørrelse.

-Et rundskriv fra UDI sier at ned til ti timers jobb i uka kan være gyldig arbeid, sier avdelingsleder Anne Dahl i utlendingsavdelingen ved Oslo politikammer.

En ny forskrift gjør at en EØS-borger med jobbkontrakt på minst 14 dager får registreringsbevis uten utløpsdato. Med fast bopel i Norge gir dette personen rett til tjenester som sosialhjelp og kommunal bolig. Men det finnes ikke noe mekanisme for å fange opp at arbeidsforholdet er avsluttet. Dermed blir registreringsbeviset gyldig også etter at arbeidsforholdet er ferdig. Og innehaveren av et slikt registreringsbevis kan, etter å ha avsluttet en jobb i 14 dager, da heve sosialtrygd.

Selv om Nav får rede på at arbeidsforholdet er slutt, så må utbetalingene av trygd fortsette, for Nav har ikke adgang til å overprøve en oppholdstillatelse utstedt av UDI. På grunn av taushetsplikten kan Nav heller ikke varsle UDI om klienter som ikke oppfyller kravet til opphold i landet, melder Dagens Næringsliv (DN).

Lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomite, Robert Eriksson (Frp) sier dette er galskap satt i system. Han sier at Frp vil endre loven slik at Nav kan rapportere til UDI dersom et arbeidsforhold avsluttes. Statssekretær Gina Lund sier at Frp setter likhetstegn mellom arbeidsinnvandrere og trygdemisbruk.

-Det er både uverdig og faktisk feil. De som arbeider her, skal ha de samme rettigheter som andre. Dette er en del av EØS-avtalen sier hun.

Det hun ikke sier, er at Eriksson ikke snakker om arbeidsinnvandrere men, romfolk fra Romania som driver med tigging og ulike former for vinningskriminalitet. DN skriver heller ikke om Lund har rådført seg med sin statsråd før hun uttalte seg til avisen.