Nytt

Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg, sier at myndighetenes behandling av rumenske gatetiggere, viser at Regjeringen er inkompetent og at det er forvirringen som rår i denne saken.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier hun har opptrådt tydelig. Men det kan nok diskuteres om det er tydelighet som vises når hun ikke tror (sic) at organisasjonen Folk er folk kan skaffe rumenere trygdeskapende arbeidskontrakter ved å la dem selge magasinet til organisasjonen på gata.

Oppslaget i VG forleden der hun innrømmet at gatesalg kan skaffe romfolk trygd, førte til at arbeidsministeren dagen etter skrev et innlegg i VG der hun sier at salg av bladet på provisjonsbasis ikke ser ut til å tilfredsstille kravene til et reelt arbeidsforhold. Det er vanskelig å se at et slikt bladsalg kan gi grunnlag for å forsørge seg selv, mener hun.

”Det skal ikke være et proforma tilbud, og arbeidets omfang kan ikke være helt marginalt, skriver hun i avisen og viser til et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) som er av samme oppfatning. Men hun omtaler behendig ikke det rundskrivet fra UDI der det går fram at ti timers jobb i uka kan være gyldig arbeid, slik avdelingsleder Anne Dahl i utlendingsavdelingen ved Oslo politikammer tidligere har opplyst.

Bjurstrøm nevner heller ikke at en EØS-borger med en jobbkontrakt på minst 14 dager får et såkalt registreringsbevis uten utløpsdato, og at det ikke finnes mekanismer for å fange opp når et arbeidsforhold er avsluttet. Et avsluttet arbeidsforhold etter 14 dager, kan dermed gi grunnlag for trygd. Men Bjurstrøm påpeker at et registreringsbevis alene ikke gir adgang til trygd, man må også ha fast bopel. ”Når jeg har valgt å være så tydelig i denne saken, er det fordi det er skapt et inntrykk av at salg av avisen til Folk er folk gir tilgang til norske trygdeytelser, sier Bjurstrøm.

Men tydelighet har snarere vært fraværende i denne saken hos Bjurstrøm og hennes kollega i Justisdepartementet, Grete Faremo. Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), sier at det er helt utrolig at Regjeringen ikke har den fjerneste anelse om hvordan EØS-regelverket fungerer. Regjeringen ”klarer ikke å bestemme seg for om EØS-borgere som oppholder seg i landet vårt plikter å ha selvforsørgelsesevne eller ikke. Vi har en inkompetent regjering som ikke kjenner innholdet i et over 18 år gammelt regelverk”, skriver Sandberg i Aftenposten fredag. Sandberg skriver også at de som ikke fyller kravene til opphold i landet, skal sendes hjem.