Målet for aktivisten Bjønnulv Evenruds (her avbildet under en Tjen Folket-demonstrasjon) ansettelser av rumenske hjemløse er å utløse trygderettigheter. Evenruds organisasjon Folk er Folk, som deler lokaler med den svindeldømte organisasjonen SOS Rasisme/Tjen Folket, utgir et gatemagasin ved samme navn og har så langt ansatt rundt 60 romfolk som selgere.

De ansatte selgerne av gatemagasinet, som koster 15 kroner, har således krav på trygdeordninger fra første dag:

Evenrud har vært sentral i opprettingen av leiren ved Sofienberg kirke, der omtrent to hundre hovedsakelig rumenske romfolk har bosatt seg

Ved siden av rollen som talsmann, er Evenruds organisasjon også utgivere av gatemagasinet Folk er Folk.

De har så langt ansatt nærmere 60 romfolk som selgere rundt om i landet, med planer om å ansette flere.

– Jeg sitter og skriver kontrakter så det står etter, så nå har jeg faktisk ikke det fullstendige tallet i hodet, sier Evenrud til VG.

Han sier de fleste ansettes i faste stillinger.

NAV bekrefter overfor VG at Evenrud utnytter et smutthull i EØS-reglene, som gir de tidligere tiggerne medlemskap i Folketrygden.

– Vi ansetter selgerne våre, slik at de blir arbeidstakere med trygderettigheter i Norge, sa Bjønnulv Evenrud til Dagsavisen 26. juni.

I tillegg til rett til dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og andre ytelser basert på inntekt, gir romfolkets medlemskap i den norske folketrygden rett til en rekke direktestøtter, som er helt uavhengige av hva selgerne tjener og eventuelt betaler i skatt.

Velferdsytelser som barnetrygd og kontantstøtte, som ikke er avhengig av botid, kan også utbetales til ektefeller bosatt i utlandet.

Bjønnulv Evenrud sier organisasjonen er i etableringsfasen og at ingen ennå har mottatt penger fra staten, men mener det bare skulle mangle at hans ansatte får tilgang til norske trygdeytelser.

– Det ligger ikke noe mystisk i det. Folketrygdloven gjelder for alle arbeidstakere. Hele trygdesystemet er basert på arbeid, så det er ikke noe rart. Først ber de folk få seg en jobb, så er de redde for trygderettighetene som kommer på kjøpet. Det må de legge av seg.

Folk er Folk er imidlertid registrert i Brønnøysundsregisteret som organisasjon, og ikke som bemanningsforetak. Den er heller ikke registrert hos Arbeidstilsynet eller som aksje- eller allmennaksjeselskap, slik alle som formidler arbeidskraft i Norge skal være. – Folk for folk omgår dette ved å utnytte smutthull, som venstresida ville kalt det, i lovgivningen, der arbeid for under kr 4000,- per person kan utbetales uten melding til myndighetene, skriver Heidi Nordby Lunde, som stiller spørsmål om Evenrud og hans organisasjon har lov til å drive som de gjør:

Spørsmålet er jo om Folk er folk har lov til å drive slik de gjør. De er ikke registrert som bemanningsforetak, og slipper dermed unna krav til arbeidsavtale, yrkesskadeforsikringer, OTP-sparing, arbeidsgiveravgift, tariffavtaler for renhold og byggoppdrag, og alt annet som bidrar til ordnede arbeidsforhold.

På spørsmål fra NRK Dagsnytt (14. juli kl. 11.00-11.03) om ikke virksomheten hans bare er en enkel måte å få de inn på norske velferdsgoder, svarer Evenrud kontant:

Ja, hvis du er en fremmedhater, så vil du nok synes det, ja.

VG: Gatemagasinsalg gir rett på velferdspenger

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂