Nytt

Frp er et lov- og orden-parti, men foretar til tider underlige krumspring. Partiet går mot EUs Datalagringsdirektiv som betyr pålagt lagring av logger i fra et halvt til to år. Frp bruker samme retorikk som ultraliberale Venstre og snakkker om «overvåkingssamfunnet».

Hvor er Frps samfunnsansvar? «Personvern» er blitt et standardformular for de politisk korrekte som ønsker nærmest ubegrenset personlig frihet på bekostning av borgernes trygghet. Venstre har her ingen hemninger, ei heller SV og Sp har også latt seg besnære. At Frp har hoppet på samme vogna er underlig.

Stortingsrepresentant Båd Hoksrud skriver i Aftenposten det han også ga uttrykk for i Politisk kvarter på morgenkvisten: Frp er mot direktivet. Det er ikke lett å forstå hva Hoksrud mener:

Norge er allerede en versting på personvern, og de rødgrønne gir utenlandske kriminelle fri tilgang til sensitive opplysninger om folks innekt og formue.

Her aner vi en begrunnelse: individet skal kunne beskytte sine opplysninger, jfr. åpne skattelister. Men å blande dette sammen med datlagringsdirektivet gir ingen mening. De to sakene har ingenting med hverandre å gjøre.

Frp stiller seg på samme parti som Datatilsynet som med nebb og klør bekjemper all kontroll, ut fra en ideologisk overbevisning om at kontroll er av det onde. Tilsynet tar ikke inn over seg at i en verden med åpne grenser står politiet og andre myndigheter overfor en umulig oppgave hvis de skal forebygge og etterforske kriminalitet og terror uten tilgang til elektroniske logger.

Det liberale samfunn står overfor et stort dilemma. EU vil gi myndighetene et minimum av data for å kunne føre kontroll. Datatilsynet ser bort fra trusselbildet når det har bestemt at IP-adresser kun skal lagres i tre uker.

Torsdag kom statsadvokat Kim R. Sundet med kraftig kritikk av Norges regler for datalagring. Juristen har det internasjonale koordineringsansvaret for etterforskningen av et verdensomspennende pedofilinettverk – der en eks-politimann fra Bergen er tiltalt – gjennom Eurojust .

– Mitt poeng er at denne saken ville stanset i Norge dersom andre land også hadde hatt tre ukers lagringstid av data sendt mellom PC-er. Italiensk politi ville ikke hatt mulighet til å finne ut hvem som var knyttet til IP-adressene på nordmannens datamaskin, som igjen førte til at etterforskningen ble utvidet til alle de andre landene, sa Sundet, og la til at han synes det er flaut å se utenlandske kolleger i øyene når han forteller hvor kort lagringstid Norge har.

Hvis et parti skal tas alvorlig må det vise vilje til ansvar. Det gjør ikke Frp i denne saken. Arbeiderpartiet gjør det, men usikkert. Justisminister Knut Storberget kunne vært langt mer direkte og kontant i sitt forsvar: myndighetene kan ikke forebygge eller etterforske kriminalitet uten slike logger.

Nå er det Høyre som må komme Ap til unnseting for å få vedtatt direktivet. Man skyver hensynet til EØS foran seg: Norge lagrer allerede loggene i fem måneder, det er således bare snakk om en utvidelse på en måned. Selv innen Høyre er det motstand mot direktivet.

«Storebror ser deg» er blitt en retorisk klisje som en virkelighetsfjern urban elite bruker for å oppnå maksimal frihet. Man blåser denne figuren opp for å slippe å ta inn over seg at pedofile overgripere og menneskesmuglere dermed slipper unna. For ikke å snakke om terrorister.

«Storebror-ser deg» er en myte som brukes for å svekke statens muligheter til å bekjempe samfunnets fiender. Det er ikke noe å smykke seg med for et parti som ønsker å fremstå som ansvarlig.


Storberget: – Vi har mye å hente på EUs datadirektiv

Knut Storberget ser klare fordeler med å innføre EUs datalagringsdirektiv, men vil ikke si når regjeringen skal ta standpunkt i saken.