Nytt

En undersøkelse gjort for tidsskriftet Minerva viser et klart flertall for Datalagringsdirektivet blant folket. Selv blant partier som er sterkt mot direktivet, som Venstre og SV, er det flertall for direktivet.

Det er nok et overraskende og uvelkomment resultat for oppdragsgiverne og andre motstandere som gjør alt for å bagatellisere resultatet.

Et klart flertall av befolkningen støtter innføring av EUs datalagringsdirektiv (DLD) i Norge, ifølge en ny undersøkelse Synovate har utarbeidet på oppdrag fra tidsskriftet Minerva.

Mens 51 prosent sier ja til direktivet, svarer bare 31 prosent nei. 18 prosent sier at de ikke vet hva de mener.

Redde ja-politikere

Mest overraskende er kanskje den sterke tverrpolitiske enigheten om saken. Både SV og Venstre har sagt tydelig nei til DLD. Likevel er 44 prosent av SVs velgere positive til direktivet, mens 41 sier nei. For Venstre er fordelingen 48-33.

– Dette er overraskende og gode nyheter fordi vi ser at folk klarer å se at direktivet ivaretar balansen mellom statens behov for å gi innbyggerne trygghet og enkeltmenneskets behov for personvern, sier stortingsrepresentant Arve Kambe i Høyre.

Han har vært en tydelig tilhenger av DLD. Kambe mener mange av hans meningsfeller har vært redde for å si hva de mener om saken.

– Til nå har debatten i stor grad foregått på nei-sidas premisser. Mens motstanderne har vært dyktige og aktive, har tilhengerne vært få og relativt usynlige. Veldig mange politikere på ja-sida har ikke turt å komme ut av skapet fordi de vet at det blir en storm hvis de gjør det. Jeg tror denne undersøkelsen kan bidra til at flere tilhengere melder seg på debatten, mener Kambe.

Det er pinlig å lese kommentaren til Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i Minerva, som sier at folk har en tendens til å sette trygghet foran personvern. Det er nedlatende. Hva vet Røe Isaksen om folks vurderinger i denne saken?

Motstanden mot direktivet er unison fra the chattering classes. Hvordan da forklare diskrepansen? At folket ikke lytter til eliten? Jo, de har hørt for mye på Kripos og riksadvokaten, mener Røe Isaksen. Men hvorfor har de lyttet mer til Kripos enn til Røe Isaksen og hans likesinnede som har fått langt mer taletid?

Røe isaksen mener også å vite at DLD ikke er nyttig i bekjempelsen av terror og kriminalitet. Røe Isaksen har tidligere skrevet artikler som viser at han enten ikke forstår terrortrusselen eller tar den alvorlig.

Klassekampen: Vil ha datalagring
Folket sier ja til EUs datalagringsdirektiv. Dermed er de langt mer positive enn politikerne.