Bilde fra politiets utlendingsinternat på Trandum, der mange av de utvisningsklare utlendingene befinner seg. Nå kan de bli løslatt. 

Korona-epidemien får mange uventede og uheldige følger. Nå melder politiet at de i nåværende situasjon må slippe løs en rekke fengslede, utenlandske borgere. Mange av disse skulle uttransporteres fra landet. I stedet kan de gå fritt, uten noen kontroll fra myndighetene

Det er Aftenposten som beretter om denne saken som nå kommer på toppen av øvrige problemer epidemien påfører samfunnet:

«Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Oslo lufthavn har vært siste stopp i Norge for mange utlendinger som ikke har lovlig opphold og skal sendes ut av landet. Det gjelder blant annet straffedømte som skal ut av landet etter soning i fengsel», skriver avisen.

Men koronasmitten fører til store utfordringer for både utlendingsinternatet og Kriminalomsorgen, som har ansvaret for norske fengsler.

For å redusere smitte i fengslene, har Kriminalomsorgen begynt å løslate innsatte som har kort tid igjen av soningen, såkalt fremskutt løslatelse», forteller Aftenposten.

Også utlendingsinternatet beliggende et stykke nord for Oslo er altså berørt:

«Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i grunnet utbruddet av COVID-19, har også fått store konsekvenser for PU og kapasiteten ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, skriver Politiets utlendingsenhet i et dokument sendt til Kriminalomsorgen 18. mars.»

Man vil heretter kun ha kapasitet til å holde de aller mest «kritiske» fangene innsatt. De øvrige vil få oppholde seg ute i det fri:

«Politiets utlendingsenhet skriver videre at de at de nå kun har mulighet til å internere personer som «utgjør en samfunnsrisiko eller som det av andre grunner anses kritisk å holde frihetsberøvet», men at det «ikke (er) gitt at det faktisk vil være kapasitet til å ta imot alle disse personene».

Situasjonen kan bli ytterligere alvorlig ved at mange av de dømte utlendingene som slippes ut, ikke har noe sted å gjøre av seg.

«… i brevet til Kriminalomsorgen skriver politiet at nettopp dette vil kunne bli et problem etter hvert. Flere av de straffedømte utlendingene har ikke noe sted å bo når de blir løslatt fra fengsel», opplyser Aftenposten.

Avisen har snakket med politiinspektør Kristel Lee Høgslett, og hun utdyper hva dette kan føre til for det norske samfunnet :

«Det innebærer en usikker situasjon når du har personer som er her ulovlig som ikke har noe sted å bo. Disse må livnære seg på ulikt vis, kanskje ved å begå nye straffbare forhold. At de går fritt i samfunnet, uten at politiet har kontroll på dem, er uheldig, sier Kristel Lee Høgslett til Aftenposten.

Har dette skjedd så langt?

Ikke som vi er kjent med,» svarer hun

Ifølge Aftenposten opplyser Kriminalomsorgen at de har bedt fengslene unngå slike løslatelse av utlendinger, slik at det kan være  mulig for politiet å se på alternative løsninger.

«Samtidig understrekes det at Kriminalomsorgen ikke har rettslig grunnlag for å nekte løslatelse kun med begrunnelse i at det ikke er mulig å tvangsreturnere vedkommende».

 

Myndighetene er klar over hvilket problem dette kan innebære, og ønsker å se nærmere på saken. Men dette føyer seg inn i en lang rekke av andre utfordringer man naturlig nok har i disse tider. Spørsmålet er derfor om det vil la seg gjøre å endre noe på den praksisen for løslatelse av straffedømte og utvisningsklare utlendinger som nå er i ferd med å etableres:

«Dette er en av de mange krevende problemstillingene vi håndterer i disse dager», skriver kommunikasjonsdirektør Ann Kristin Salbuvik i Kriminalomsorgsdirektoratet i en e-post.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.