Justisdepartementet foreslår at kriminelle utlendinger kan slippe ut av fengsel etter seks måneder på betingelse av at de snarest mulig forlater Norge. Forslaget omfatter ikke kriminelle som blir dømt til mindre straffer eller for de mest alvorlige forbrytelsene.

Politidirektoratet støtter forslaget, men kritikere mener at den foreslåtte forskjellsbehandlingen av utenlandske kriminelle kan virke støtende på alminnelige rettsoppfatning og tilliten til rettspleien.

Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Juss-buss mener blant annet at det ikke bør settes en øvre grense.

Raser

Men flere i det norske fengselsvesenet raser mot forslaget.

«En så markant forskjellsbehandling av utenlandske innsatte vil både kunne virke støtende på den allmenne rettsopfatning, stride mot likebehandlingsprinsippet og oppleves som lite rettferdig for de øvrige innsatte. En slik fremskutt løslatelse vil også kunne virke støtende på ofrene» skriver Kriminalomsorgen region nordøst i en uttalelse.

De frykter også at ordningen kan gjøre Norge mer attraktive for omreisende kriminelle. Også Ringerike fengsel frykter det samme

«Muligheten for halvtidsløslatelse for utenlandske innsatte vil ryktes fort».

Ullersmo fengsel og Kriminalomsorgen region sørvest advarer kraftig mot forslaget, mens blant andre fengslene i Kongsvinger og Bergen støtter det.

Statssekretær Kristin Bergersen sier at regjeringen skal ta stilling til Justisdeparementets forslag om kort tid.

VG: Frykter bølge av kriminelle til Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂