Regjeringen foreslår at fengslene skal få bruke spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

Lovforslaget ble sendt til Stortinget mandag.

Det er et økende problem i kriminalomsorgen at enkelte innsatte utagerer ved å spytte på ansatte, andre innsatte eller for eksempel helsepersonell, ifølge en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet viser blant annet til at ansattes fagorganisasjoner har etterspurt spytthette av hensyn til et trygt arbeidsmiljø.

– Kriminalomsorgen skal beskytte alle som befinner seg innenfor fengselets murer mot å bli forulempet av utagerende innsatte, og forslaget bidrar til dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Spyttbeskytter brukes i dag i politiarrest. Forslaget om å tillate det også i fengsler, var på høring i fjor.

Flere har vært kritiske til forslaget. Blant annet mener Advokatforeningen at det å bli påsatt spyttmaske kan oppleves som et overgrep, og at mer utagering blant innsatte kan ha sammenheng med lav bemanning og dårligere tilbud i fengselet.

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!