Sakset/Fra hofta

Foto: Bente Haarstad.

Utskiftningen av befolkningen i landet tusler videre i stabilt tempo. I slutten av april presenterte SSB nye tall over stemmeberettigede i Norge. Og det viser seg at den «kronisk norske» andelen av stemmeberettigede i Norge er synkende. Siden 2007 har andelen falt med 12 prosentpoeng ifølge SSBs tabell 05453.

Vi har satt opp en graf som viser utviklingen:

Grafen er basert på tallene nedenfor. Innvandrere utgjør tilsammen 670 300 stemmeberettigede, cirka 16% av totalen. Kronisk norske er aldri en egen gruppe hos SSB – vi er forlengst omdøpt til «øvrige befolkning» og finnes kun ved å trekkes ut fra totalen. Hvorfor er det ikke en egen gruppe med stemmeberettigede norske med norsk bakgrunn? Hallo SSB?

Hovedstaden ligger foran i løypa. Prosentandelen av nordmenn blant de stemmeberettigede er allerede nede i 67%. Det ser vi da også i sammensetningen av bystyret ettersom innvandrere i hovedsak stemmer på de sosialistiske partiene. De partiene som deler ut andres penger. Det er ikke det minste rart at Oslo har sett seg nødt til å inndrive eiendomsskatt. Noen må jo betale for gildet! Allerede i 2014 kom en rapport fra Manon om at Oslo har Norges laveste produktivitetsvekst. Denne rapporten fikk liten oppmerksomhet, til tross for oppsiktsvekkende tall.

Oslo er ikke lenger landets vekstmotor. Utviklingen går i feil retning for hovedstaden og området rundt. Det eneste som øker er antall innbyggere. Produktivitetsveksten defineres utfra «hvor mye mer som skapes av hver arbeidstaker». Det er befolkningen som skaper produktiviteten. Høy innvandring av grupper med lav yrkesdeltakelse er nødt til å gi lavere produktivitet per innbygger. Men stemmerett, ja det har de. Og den politiske vinden er nødt til å skifte med befolkningen:

I dette tempoet så vil andelen av nordmenn med stemmerett synke til under 50% i 2041.

Men da har vi ikke tatt hensyn til demografien. For andelen av kronisk norske barn synker enda raskere i Oslo i følge statistikkbanken til Oslo Kommune. For aldersgruppen 5-16 år så er andelen allerede 65%. Antall norske barn i alderen 0-5 år har sunket siden 2012. Fra 36 243 i 2012 til 33 854 i 2019. Det er 2378 færre barn bare i løpet av 7 år. Barnefamiliene er tydeligvis ikke så tiltrukket av miljøbyen hvor alle sykler, hygger seg i parkene, nyter bylivet og kjører sparkesykkel.

I alle år har SSB vist at grafer som har med innvandrerdemografi å gjøre vil flate ut. Denne er så fersk som fra 2013. Her mangler «født i Norge med en innvandrerforelder» (dvs barn fra henteekteskap). Om hundre år blir alt bra…

Dessverre er SSBs modeller og antakelser ikke holdbare overfor realitetene. Og utviklingen endrer seg ikke ved at vi bytter navn på demografiske grupper, eller utelater dem, som i dette tilfelle.

Nordmenn utenfor Oslo må tro at vi er sprø som velger politikere som ødelegger byen vår. Men som vi ser av statistikken så har nordmenn stadig litt mindre å si i norsk politikk. Om 20 år vil nok opptil flere klø seg i hodet og lure på «hvordan vi havnet her».

Men da er det dessverre for sent. Byene vil bli overtatt av andre folkeslag og kulturer.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!