Sakset/Fra hofta

Gatebilde ikke langt fra Oslo S. Foto: Bente Haarstad.

Torsdag kom en ny prognose fra NAV og Helsedirektoratet som viser at trygdeutgiftene vil øke kraftig de neste ti årene, med hele 94 milliarder fram mot 2030. De eldre blir igjen syndebukken – og utgiftsøkninger knyttet til innvandring på milliarder underkommuniseres eller blir holdt skjult.

«Det tok 37 år for Norges befolkning å gå fra fire til fem millioner. Det skjedde i 2012. Nå teller vi allerede 5,2 millioner – og i nye befolkningsframskrivinger fremlagt tirsdag spår SSB at vi når seks millioner innbyggere like etter 2030.» Dette skrev e24 i juni 2016. Per 1. januar 2019 var befolkningen økt til i overkant av 5,3 millioner innbyggere. Antallet eldre øker, som andel av befolkningen, på grunn av de store barnekullene etter krigen, som også har god helse og lever lengre.

De eldre blir også den store syndebukken når NAV og Helsedirektoratet legger fram prognosen for den voldsomme økningen i trygde- og helseutgifter de neste ti årene. Uføre- og helseutgifter relatert til den voldsomme økningen i innvandringen de siste 10-15 årene, er imidlertid ikke framhevet. I 2013 og dels i 2014 og 2015 presenterte to tidligere journalister i Finansavisen «innvandringsregnskapet», basert på kontanstrømsberegninger fra SSB som tok utgangspunkt i den offisielle statistikken. SSB gikk den gangen langt på vei god for tallene. Senest denne uken kom det tall som viser at det mellom 2005 og 2015 er brukt nærmere 70 milliarder kroner på å få flytninger gjennom det obligatoriske integrasjonsprogrammet, og 55 prosent av dem er i jobb (det vil si minimum en time i uken).

Til tross for de klare fakta, så er disse gjennomgående innhentet, bearbeidet og ikke minst gjengitt av enkeltforskere, enkeltjournalister og enkeltmedier (les; ofte alternative medier). De blir i overveiende grad underkommunisert og forsøkt skjult for befolkningen. I stedet kommer det presse- og NTB meldinger (basert på informasjon fra myndighetene) som forteller befolkningen hvor kostbare og «håpløse» de eldre er (som jo hovedsakelig er etniske nordmenn). De er f eks for Brexit (britiske innbyggere fra 50-60 år og oppover), de over 60 år har vanskeligheter med å skille ut «falske nyheter» – det er ikke gjort skille på en 60 åring og en 85 åring i undersøkelsen, og de koster flesk. Bokstavelig talt, for de spiser jo fortsatt kjøtt også.

Samtidig lanserer regjeringen en handlingsplan mot hat og rasisme med 50 tiltak , som i hovedsak retter seg mot en såkalt «rasistisk majoritetsbefolkning». De som har bidratt mest (de eldre) og de som bidrar i dag til å opprette ett av de aller beste samfunnene i verden – sier også FN – må ta på pentøflene og tråkke enda mer forsiktig og faktaresistent rundt i samfunnet.

Om under to uker er vi over i et nytt tiår. Hva venter oss? Av ytterligere underkommuniserte og tilbakeholdte fakta, av ytterligere tiltak som som skal lukke munnen på den kritisk reflekterte, kunnskapssøkende og oppegående innbyggeren? Vi kan med gru se mot våre svenske naboer der det svenske svaret på SSB, BRÅ, nylig ble beskyldt for å være politisk styrt i sin krimforskning. Er Norge på linje med Sverige 2020 i 2030?

 

 

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/opE5Wa/ssb-tror-norges-befolkning-oeker-med-en-million-rekordfort

https://www.nettavisen.no/nyheter/nav-trygdeutgiftene-vil-oke-med-94-milliarder-kroner-fram-mot-2030/3423899168.html